Kundestyring - CRM

Kundestyring - CRM online
 • Komplet crm-modul
 • Brugervenlige skærmbilleder
 • Integreret med projekt- og finansmodulet
 • Mulighed for import og eksport af crm-data
 • EazyProject kundestyring

  EazyProject kundestyring (CRM) tilbyder virksomhedens medarbejdere en række redskaber, der understøtter salgsprocesser og serviceaktiviteterne i organisationen.

  Ved brug af EazyProject kundestyringsværktøjer, kan medarbejdere dele deres viden og personlige kunderelationer, og aktiviteter kan nu tilføre værdi til alle medarbejdere.

  EazyProject kundestyring blev oprindelig udviklet til os selv - men flere og flere virksomheder anvender i dag modulet som et nemt dagligt redskab til kundestyring og tilbudsgivning.

  Kunder og kontaktpersoner

  EazyProject indeholder en central kundedatabase, der anvendes på tværs af projekter, aktiviteter, tilbud, fakturering m.m.

  Kampagner og brevfletning

  EazyProject giver dig mulighed for at arbejde med brev- og e-mail skabeloner på en helt ny og intuitiv måde.
  Anvendelse af skabeloner sparer tid og ensretter dokumentstrukturen og sprogbruget i virksomheden.
  I EazyProject er det muligt at brevflette projekt- og kundedata til eksempelvis salgsbreve og nyhedsbreve, trykte som elektroniske.

  Tilbud, ordrer og pipeline

  Finansmodulet i EazyProject indeholder komplet tilbud- og ordrehåndtering.
  Et samlet overblik over en kundes tilbud og ordrebeholdning, deler relevante oplysninger imellem medarbejdere, som typisk kun er tilgængelig for én medarbejder.

  Kundelog – kundehistorik

  EazyProject giver mulighed for at gemme alle former for aktivitet, som detaljeret historik på kunden.
  Når et projekt, et tilbud eller en faktura oprettes, gemmes disse oplysninger automatisk i kundens historik.
  Hvis en medarbejder er i dialog med en kunde pr. telefon, kan denne aktivitet hurtigt og enkelt tilføjes kundens log.

  Todo - huskeliste

  Todos i EazyProject giver en simpel mulighed for at tilføje mindre opgaver til sig selv eller til sine kollegaer.
  Disse opgaver kan eksempelvis være opfølgning pr. telefon/e-mail eller præsentation af et produkt.

  Hver bruger har sin egen personlige todo-liste, der bruges som et opfølgningsredskab i den daglige arbejdsgang. Når en todo er udført, afsluttes denne med et enkelt klik i todo-listen og brugeren, der har oprettet denne todo, kan straks se, at opgaven er udført/afsluttet.

  Kundelogin

  EazyProject indeholder kundelogin med fildeling af projektfiler og skabeloner.
  Et kundelogin giver kunden adgang til at hente relevante rapporter og følge projekter i brugervenlige Gantt-kort.
  Det er muligt at vælge, hvilke kunder der skal have adgang til systemet, samt hvilke skærmbilleder og filer hver kunde skal have adgang til.

  Mobiladgang

  EazyProjects mobile webapp giver mulighed for at hente oplysninger vedrørende kundeaktiviteter, kontaktoplysninger og andre kunderelevante oplysninger, når brugeren er på farten.
  Oplysningerne er tilgængelige via simple skærmbilleder, der understøtter markedets nyeste touch-teknologi.

  EazyProject API

  EazyProjects API giver mulighed for dataudveksling med øvrige it-systemer. Herved skal eksempelvis kunder og kontaktpersoner kun tastes én gang og i et system.

  Via standardiserede webservices kan du oprette og redigere data, uden at skulle have direkte adgang til EazyProjects database. EazyProjects API er fuldt dokumenteret, og vi stiller gerne en tekniker til rådighed i forbindelse med opsætningen.