Planlægning Pro med 7 zoom-niveauer

zoom.png
Nyeste udgave af Planlægning Pro indeholder nu 7 zoom-niveauer i stedet 2.
Du har som bruger derfor mulighed for nu at planlægge fra en måneds visning til 3 års visning.

Af andre nyheder
Der er derudover tilføjet yderligere søgefiltrer til at afgrænse efter afdeling, kompetence og projektgruppe.

Det er nu muligt at vise ambitionsfaktor og allokeringsfaktor direkte i Planlægning Pro og disse faktorer opdateres i takt med at der planlægges.