Blog

Hvad er 11 timers reglen?

11 timers-reglen findes i EU’s arbejdstidsdirektiv, ligesom 48-timers-reglen, og skal beskytte arbejdstagere mod udbrændthed, træthed og sikre, at de har tid nok til at hvile og restituere mellem vagterne. Denne regel begrænser den tid, en medarbejder kan arbejde på en dag til 11 timer. Reglen sikrer dermed, at medarbejderen ikke må arbejde 13 timer i træk. I nogle særlige tilfælde kan hviletiden nedsættes til 8 timer i døgnet. Hvis du som arbejdsgiver overtræder reglen, kan det give bøder.

Hvordan beregnes 11 timers reglen?

Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer, inden for hver periode på 24 timer. Dette betyder som udgangspunkt, at medarbejderne ikke kan arbejde mere end 13 timer i træk. Et eksempel: Hvis arbejdsdagen først slutter kl. 02.00, så er det tidligste tidspunkt, hvor medarbejderen kan komme på arbejde igen, kl. 13.00. Hvileperioden kan dog under særlige omstændigheder kortes ned til 8 timer.

Er det at rejse til arbejde og tilbage en del af min hvileperiode?

Som tommelfingerregel er rejse til din faste arbejdsplads og hjemrejse fra din arbejdsplads inkluderet i din hvileperiode.

Hvis du skal udføre arbejde et andet sted end din faste arbejdsplads, anses enhver tid forbundet med ekstra transport som din arbejdstid.

Hvis du er ansat, så du skal køre ud til arbejdspladsen fra dit hjem, begynder arbejdstiden at blive regnet fra det tidspunkt, du sætter dig ind i servicebilen og kører ud til et job og anses for færdig, når du er hjemme igen.

Hvilke undtagelser gælder der for 11 timers reglen?

Der er en række undtagelser fra 11 timers reglen. Reglen gælder ikke for:

 • Arbejde der udføres i den ansattes hjem
 • Arbejde i arbejdsgiverens private husholdning
 • Arbejde, der udelukkende udføres af medlemmer af arbejdsgiverens familie, der hører til hans husstand
 • Repræsentanter og agenter, der arbejder uden for virksomhedens faste arbejdssted
 • Personer i overordnede stillinger, der udelukkende eller hovedsageligt udfører arbejde af ledende art, og som ikke er forpligtet til arbejdstidsmæssigt at følge dem, de skal lede, eller følge en forud fastlagt arbejdsturnus
 • Personer i overordnede stillinger, der på grund af specialviden eller lignende forhold har en særlig selvstændig stilling, inden for de former for arbejde, der er omfattet af bilaget.

OBS: Værkførere og andre, der direkte leder og har kontakt med medarbejderne i en afdeling, anses ikke for overordnede, så reglen gælder også for dem.

Hvem er omfattet af 11 timers reglen?

11 timers reglen gælder for alle arbejdere i Danmark, med undtagelse af de medarbejdere, der er nævnt i undtagelserne. Arbejdsgivere skal sikre, at de ansatte har en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.

timeregistrering Ferie - Fravaer ferielov 2020

Reducere hviletiden

Hviletiden kan kortes til 8 timer i særlige tilfælde. Det gælder, hvis der er tale om:

 • Holdskifte i virksomheder, der arbejder i flerholdsdrift. Nedsættelsen kan ske både ved ordinært og ved ekstraordinært holdskifte. Ved ordinært holdskifte forstås, at et hold som helhed går over til et andet hold. Ved ekstraordinært holdskifte forstås , at en enkelt person skifter fra et hold til et andet. Det er imidlertid en betingelse for, at der kan være tale om et holdskifte, at der er en fast tilknytning til et bestemt hold, dvs. at holdet udgør en bestemt personkreds.
 • Landbrugsarbejde inden de sidste 30 dage i et kalenderår.
 • Virksomhedens årlige regnskabs- og statusopgørelse eller udsalg, men højst 14 dage i et kalenderår.
 • Arbejde i lagre og butikker de sidste 14 dage før juleaften.
 • Mødevirksomhed, kulturelle arrangementer og lignende i forbindelse med arbejde, som normalt udføres i dagtimerne, men hvor navnlig kontakten til andre persongrupper gør det hensigtsmæssigt, at dette arbejde lægges i aftentimerne. Nedsættelsen kan dog højst ske 20 gange i et kalenderår og kun i de tilfælde, der er nævnt i bilaget til bekendtgørelsen.

Hvor ofte må man bryde 11 timers reglen?

Hvis man søger dispensation, kan hviletiden nedsættes til 8 timer èn gang pr. uge. Dette betyder at der højst kan arbejdes op til 16 timer. Dog maksimalt èn gang pr uge. 

I tilfælde af afvigelser skal der gives en tilsvarende kompenserende hvileperiode så hurtigt som muligt.

Hvad sker der med arbejdsgiveren ved overtrædelse af 11 timers reglen?

Hvis en arbejdsgiver overtræder 11 timers reglen, kan det medføre en bøde. Overtræder man 11 timers reglen, er det vigtigt, at man noterer overtrædelsen i tilsynsbogen. Man skal angive:

 • Hvilken afvigelse der er tale om
 • Hvor lang tid
 • Hvor mange ansatte var involverede
 • Hvornår den fandt sted
 • Hvorfor den fandt sted

EazyProject – Det perfekte værktøj, der hjælper dig med at holde styr på tid og budget på dine projekter!

Som arbejdsgiver skal du overholde reglerne i arbejdstidsdirektivet og sørge for, at dine medarbejdere ikke arbejder mere, end de må, i henhold til forordningen, så du undgår at betale dyre bøder. En god måde at sikre, at du ikke bøjer reglerne, og at dine medarbejdere ikke arbejder mere end 13 timer i træk, er at holde styr på medarbejdernes arbejdstid.

Du kan gøre tidsregistrering nemt med Eazyprojects tidsregistreringssystem, der kommer med en enkel og nem brugerflade til håndtering af tidsforbrug, kørsel, udlæg, rejseudgifter og regnskab, som ikke kræver en masse af medarbejdernes tid. Eazyproject integreres med de fleste løn- og økonomisystemer, hvilket gør fakturering smidig. Prøv Eazyproject tidsregistreringssystem gratis i 14 dage og nyd fordelene ved tidsregistrering!

App tidsregistrering

Læs også:

Hvad er 48-timers reglen?
Den nye lov om tidsregistrering