Blog

At navigere i 60-dages reglen

I Danmark er skattesystemet designet til at indarbejde en række forskellige fradrag for at støtte skatteyderne, blandt hvilke 60 dages regel for kørselsgodtgørelse har en unik plads. 

Denne regel åbner op for et vindue med skattefri kørselsgodtgørelse fra en arbejdsgiver i de første 60 dage inden for et rullende år, hvilket fremmer bedre skattemæssig styring og giver lettelse for medarbejdere, der i vid udstrækning bruger deres egne biler til professionelle formål.

60-dages regel for kørselsgodtgørelse i Danmark fremmer ikke kun skattestyring, men kan også navigeres effektivt ved hjælp af tidsregistrering ved hjælp af EazyProject-appen, hvilket sikrer nøjagtig dokumentation og overholdelse af skattereglerne.

Grundlæggende om kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse er et fradrag, der gives til medarbejdere til dækning af udgifter i forbindelse med deres arbejdskørsel. Disse godtgørelser er beregnet til at dække et spektrum af omkostninger, herunder brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift, afskrivning, finansiering og forsikring. Ved at godtgøre medarbejderne for disse omkostninger, gør kørselsgodtgørelsen det muligt for den enkelte at holde sin bil i god stand uden at bære hele den økonomiske byrde alene.

Ved at aflønne medarbejderne for disse omkostninger gennem kørselsgodtgørelse anerkender og støtter organisationer det økonomiske ansvar, som medarbejderne påtager sig, når de bruger deres egne køretøjer til arbejdsrelaterede rejser. Det fremmer en fair kompensation for de udgifter, der er forbundet med arbejdsrelateret kørsel, og gør det muligt for medarbejderne at fokusere på deres jobansvar uden unødig økonomisk belastning.

Kørselsgodtgørelse kan være underlagt specifikke regler som f.eks. reglen om 60 dages reglen om kørsel, der fastlægger kriterierne for berettigelse og varigheden af medarbejdernes ret til godtgørelse baseret på deres kørselsaktiviteter.

60 dages regel i Danmark

60 dages reglen i Danmark er en vigtig bestemmelse inden for landets beskatningsregler. 

Ifølge denne regel kan medarbejdere modtage skattefri kørselsgodtgørelse for pendling mellem deres bopæl og en bestemt arbejdsplads i de første 60 dage inden for en periode på 12 måneder.

Kørslen skal foregå i medarbejderens eget køretøj. Skattestyrelsen stiller strenge krav til dokumentation af kørslen, når man bruger en privatejet bil til arbejdsformål.

Hvis bilen ikke er indregistreret i dit navn, skal du have et økonomisk fællesskab med en anden person og dele de udgifter, der er forbundet med bilen.

Hvis du har fået en gratis bil af din arbejdsgiver, kan du ikke få skattefri kørselsgodtgørelse.

Denne optælling kan nulstilles, hvis medarbejderen bruger 60 dage på at arbejde et andet sted. 

Reglen om 60 dages reglen kørsel giver en vis fleksibilitet og økonomiske fordele for de medarbejdere, der regelmæssigt bruger deres egen bil til arbejdsrelateret pendling.

Krav og konsekvenser af at bryde reglen

For at være berettiget til denne skattefri kørselsgodtgørelse skal visse kriterier være opfyldt, og skattevæsenet kræver specifikke dokumenter. 

Disse omfatter modtagerens navn, adresse, CPR-nummer, det erhvervsmæssige formål med kørslen, dato og destination for rejsen, eventuelle underdestinationer, antallet af kørte kilometer, anvendte takster og beregning af transportgodtgørelsen. 

Køretiden skal registreres i et registreringssystem, hvor antallet af kørte kilometer, tidsforbruget og formålet med kørslen registreres.

For selvstændige erhvervsdrivende er korrekt dokumentation og nøje overholdelse af 60 dages reglen for selvstændig afgørende for at sikre overholdelse af skattereglerne og maksimere den skattefrie kørselsgodtgørelse inden for den angivne tidsramme.

Tidsregistrering med EazyProject

EazyProject-appen forenkler processen med at registrere tid, afstand og udgifter i forbindelse med arbejdsrelateret kørsel. 

Appen kan registrere data i forskellige enheder og valutaer og beregner automatisk din distance i form af kilometer eller rundture. Tidsregistreringsapp’en tilbyder også problemfri funktionalitet til registrering af timer, selv i områder med begrænset mobildækning. Den kan bruges både online og offline, hvilket sikrer uafbrudt brug uanset netværkstilgængelighed.

Ved at udnytte avanceret teknologi har EazyProject mulighed for at analysere din planlagte rute og generere en kørselsrapport, der fuldt ud overholder kravene fra SKAT (det danske skattevæsen). Du kan prøve vores tidsregistrerings app gratis i 14 dage og opleve fordelene ved strømlinet tidsregistrering og dokumentation.

Rapportergenerator til alt data og registreringer

På den måde hjælper EazyProject med at overholde reglen om 60 dages reglen for kørsel, hvilket gør det til et vigtigt værktøj for dem, der driver selvstændig virksomhed eller bruger personlige køretøjer til arbejde, og sikrer, at de holder sig inden for grænserne af reglen, samtidig med at de maksimerer deres skattefordele.

60 dages reglen er et strategisk instrument, der hjælper med effektiv skattehåndtering for dem, der bruger personlige køretøjer til professionelle formål i Danmark. Forståelse og overholdelse af reglen, sammen med brugen af sofistikerede værktøjer som EazyProject app’en, er afgørende for fuldt ud at udnytte de fordele, som denne skattebestemmelse giver.

Hvad er 60-dages reglen i Danmark helt præcist?

60 dages reglen er en bestemmelse i den danske skattelovgivning, der giver medarbejdere mulighed for at modtage skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel mellem deres hjem og en bestemt arbejdsplads i op til 60 dage inden for en rullende 12-måneders periode. Reglen gælder kun, når pendlingen sker i medarbejderens personlige køretøj. 

Hvilken slags udgifter er dækket af kørselsgodtgørelsen i 60-dages reglen?

Kørselsgodtgørelsen under 60 dages reglen er designet til at dække en række bilrelaterede udgifter, som en medarbejder kan pådrage sig, når han bruger sin egen bil til arbejdsformål. Disse udgifter omfatter omkostninger forbundet med brændstof, vedligeholdelse af køretøjet, vægtafgift, afskrivning, finansiering og forsikring.

Hvad sker der, hvis jeg overskrider grænsen på 60 dage for skattefri kørselsgodtgørelse?

Hvis du overskrider grænsen på 60 dage for kørsel mellem dit hjem og den samme arbejdsplads, kan din kørselsgodtgørelse blive skattepligtig fra og med den 61. dag.

App tidsregistrering

Læs også:

Hvad er 48-timers reglen?
Den nye lov om tidsregistrering
Hvad er 11 timers reglen?