Blog

Brug robotten til det administrative

Af Christina Winther, implementeringskonsulent hos EazyProject

I EazyProject har du mulighed for at oprette forskellige regler, der sender beskeder ud til brugerne om fx manglende godkendelse af ugesedlen.

Robotternes opgaver defineres ved hjælp af forskellige system- og beskedregler, som gør det nemt for jer at automatisere virksomhedens interne arbejdsgange.

I definerer selv, hvornår og hvor ofte, denne påmindelse skal udsendes – hvorved det kan tilpasses netop jeres virksomhedsstruktur og krav.

Reglerne kører herved automatisk og efter jeres definerede rammer, hvorved der spares tid og arbejdsgangene effektiviseres.

Regelopsætning sygdom og fravaer
EazyProject systemregler

Systemregler

Systemreglerne i EazyProject, udfører automatisk specifikke opgaver i EazyProject, som I selv definerer.

Dette kan for eksempel være at indsætte automatisk fravær for sygemeldte medarbejdere, anonymisering af medarbejdere efter stop af samarbejde, samt anonymisering af kunder efter et afsluttet projekt.

EazyProject Brugerregler

Beskedregler

Beskedreglerne i EazyProject, sender beskeder og/eller mails ud til bestemte brugere og informere disse om manglende opgaver.

Dette kan for eksempel være manglende godkendelse af ugesedlen og/eller fravær, samt en besked til projektlederen når x % af det budgetterede er opnået.

Flere artikler