Blog

Hvad er 48-timers reglen?

48-timers reglen findes i EU’s arbejdstidsdirektiv. Reglen begrænser den tid, som en medarbejder kan arbejde om ugen til, som det officielle navn siger, 48 timer i en periode på 4 måneder for den samme arbejdsgiver. EU’s arbejdstidsdirektiv består af regler som 48-timers reglen, 11-timers reglen og reglen om ferie og er designet til at beskytte ansatte mod overarbejde og sikre, at de har nok tid til hvile.

48-timers reglen gælder for alle på det danske arbejdsmarked, uanset alder, køn eller erhverv. For at kunne håndhæve reglen skal arbejdsgiverne holde styr på de timer, som deres medarbejdere arbejder, og sikre, at de ikke overstiger 48 timer om ugen. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er ulovligt at arbejde mere end 48 timer om ugen i en 4-måneders periode, men arbejdstiden skal forkortes i de øvrige uger i den givne periode for ikke at bryde reglerne. 48-timers reglen er en vigtig del af arbejdsretten i EU-landene, der fungerer som en minimumsstandard og er med til at forhindre udnyttelse af ansatte.

Hvordan beregnes 48-timers reglen?

Selv om der er stramme tidsfrister, og at du som arbejdsgiver skal opfylde kundernes behov, kan du ikke presse dine medarbejdere til at arbejde mere end fastsat i 48-timers reglen og få dem til at udføre overarbejde, der ikke er i overensstemmelse med reglen.

Det kan være en god idé at beregne medarbejdernes gennemsnitlige ugentlige arbejdstid over en periode på 4 måneder, så du som arbejdsgiver kan være sikker på, at du er på den rigtige side af reglerne og undgår potentielle kompensationer. Med Eazyprojects tidsregistreringssystem kan du få et nemt overblik over medarbejderens arbejdstid, hvilket også kan hjælpe dig med at styre forskellige projekter.

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at der i nogle tilfælde skal tages hensyn til medarbejderens tilgængelighed ved beregning af arbejdstiden i henhold til 48-timers reglen. EF-domstolen har afgjort, at hvis du står til rådighed for din arbejdsgiver med en responstid på 8 minutter og skal udføre arbejde, skal rådighedstiden medregnes i beregningen af arbejdstiden på 48 timer. Generelt betragtes rådighedsvagter, der finder sted i medarbejderens eget hjem, dog som en hviletid, men i nogle tilfælde kan den stadig beregnes som arbejdstid. Der er altid behov for en særlig vurdering af, hvad der tæller som arbejdstid i sådanne tilfælde. Husk også, at hvis medarbejderen har holdt ferie eller været syg, skal det ikke medregnes i beregningen!

Hvad sker der, hvis arbejdsgiveren bryder 48-timers reglen?

Selv om 48-timers reglen har til formål at beskytte medarbejderne mod overarbejde og udmattelse, kan nogle arbejdsgivere forsøge at undgå disse regler. En almindelig taktik er at tilbyde overarbejdsbetaling for arbejdstimer ud over 48 timer på en uge. Selvom medarbejderen accepterer at udføre overarbejde og får løn for det, er medarbejderen stadig ansvarlig for at bryde 48 timers reglen. Hvis en medarbejder overskrider den arbejdstid, der er fastsat i reglen, kan de blive mødt med konsekvenser som f.eks. kompensation. Hvis medarbejderen udfører overarbejde, skal du derfor sørge for, at arbejdstiden reduceres de øvrige uger af den givne periode, så arbejdstiden er i overensstemmelse med reglerne. Som udgangspunkt er den erstatning, som arbejdsgiveren skal betale ved at overtræde reglen, på 25.000 kr., men den kan være højere i nogle situationer. Det er vigtigt for både arbejdsgivere og medarbejdere at forstå deres rettigheder og ansvar med hensyn til arbejdstid og ikke at være tilbageholdende med at indberette eventuelle overtrædelser. Alle medarbejdere fortjener retten til en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Hvordan kan du sikre dig, at din arbejdsgiver overholder 48-timers reglen? 

Selv om din arbejdsgiver har ansvaret for at holde styr på din arbejdstid, bør du også selv holde styr på de timer, du arbejder hver uge, og sikre dig, at du ikke arbejder mere end 48 timer i gennemsnit. Hvis du gør det, skal du tale med din arbejdsgiver om det. I sidste ende kan vi sige, at det er i din egen interesse at holde styr på tiden.

Uden ordentlig tidsregistrering er det virkelig svært som medarbejder, at bevise overfor din arbejdsgiver, at du har overtrådt 48-timers reglen. På nuværende tidspunkt er det de enkelte medlemslande som formulerer de konkrete krav til tidsregistreringssystemet, og reguleringen af krav til tidsregistrering er endnu ikke vedtaget i Danmark, men vi forventer dog, at det snart bliver reguleret. Vær klar til medarbejdernes tidsregistrering med Eazyproject!

Særlige regler ud over 48-timers reglen

Der er andre regler ud over 48-timers reglen, som arbejdsgiveren skal tage hensyn til. 48-timers reglen tillader ikke, at medarbejdere generelt arbejder mere end 48 timer om ugen inden for en fire måneders periode, og 11-timers reglen i arbejdstidsloven fastsætter, at arbejdstageren har ret til mindst 11 sammenhængende timers hvile i løbet af en dag. Når det er sagt, må medarbejderne ikke arbejde mere end 13 timer om dagen.

Der gælder også særlige regler for natarbejdere. I gennemsnit over en periode på 4 måneder må natarbejdere ikke arbejde mere end 8 timer inden for døgnets 24 timer. Desuden skal natarbejdere tilbydes en gratis helbredskontrol, inden de begynder at arbejde om natten, og der må ikke gå mere end 3 år mellem helbredskontrollerne.

Tid er penge

EazyProject – En perfekt løsning til tidsregistrering

I de fleste tilfælde er 48-timers reglen en god måde for arbejdsgiverne at afbalancere deres medarbejderes behov med virksomhedens produktivitet på. Hvis en medarbejder får for meget fri, kan han eller hun måske ikke få sit arbejde gjort. Hvis en medarbejder på den anden side ikke får nok fri, kan han/hun blive stresset og udbrændt. Det gælder om at finde en balance, der fungerer for både arbejdsgiveren og medarbejderen.

Vil du sikre dig, at dine medarbejdere ikke arbejder mere, end hvad der er angivet i 48-timers reglen, så du kan undgå at betale kompensation?

Du kan gøre tidsregistrering nemt med Eazyproject’s tidsregistreringssystem, der kommer med en enkel og nem brugerflade til håndtering af tidsforbrug, kørsel, udlæg, rejseudgifter og regnskab, som ikke kræver en masse af medarbejdernes tid. Eazyproject integreres med de fleste løn- og økonomisystemer, hvilket gør fakturering smidig. Prøv Eazyproject tidsregistreringssystem gratis i 14 dage og nyd fordelene ved tidsregistrering!

Læs også:

Den nye lov om tidsregistrering
Ingen tidsregistrering? Her er konsekvenserne
Hvad er 11 timers reglen?