Blog

Implementering af EazyProject

I EazyProject arbejder vi ikke med én standard implementering, da vi pålægger stor værdi i at tilpasse implementeringen til den enkelte virksomheds kultur, normer og værdier.

Ligeledes tillægger vi jeres interne tid og ressourcer stor betydning, så I oplever at virksomheden kan rumme implementeringen og komme godt igennem.

Vi oplever ofte at vores kunder, gerne vil have en ”køreplan”, som de kan tage udgangspunkt i og det er netop en sådan køreplan, vi fastlægger til en Faciliteringsworkshop.
I nedenstående har vi udformet 3 typiske køreplaner, som kort gennemgås.


Selvkørende implementering

Denne implementering er typisk for virksomheder, der ikke skal anvende hele systemet, men kun enkelte dele, heraf typisk tidsregistrering samt ferie- og fraværshåndtering.

Implementeringen startes med at login tilsendes, sammen med ”kom godt i gang”- manualer, herefter tilpasser kunden selv systemet og igangsætter internt hos medarbejderne.

Hvis der er behov for det, afholder vi typisk en ½-dags workshop, hvor vi gennemgår systemet og kvalitetssikrer opsætningen. Herudover vil der selvfølgelig være løbende opfølgninger.


”Standard” implementering

Der findes ikke en standard implementering, men ikke desto mindre, er dette den proces vi typisk udfører.

Systemet oprettes, hvorefter der afholdes en faciliteringsworkshop, hvor vi afstemmer behovet for de efterfølgende workshops samt uddannelses-materiale.

Vi anbefaler typisk – afhængig af virksomhedens ressourcer – at den første måned, anvendes til uddannelse af superbrugere og intern tilpasning af systemet. Herefter igangsættes systemet i virksomheden, med supplerende uddannelse af medarbejderne.


Pilotperiode inden opstart

For de virksomheder der skal være helt sikre på, at systemet kan adapteres fuldt ud i virksomheden, anbefaler vi, at I afholder en pilot periode.
Ved pilotperioden, kvalitetsikrer vi at systemet kan fungere efter virksomhedens interne behov.

Pilotperioden foregår i et testsystem, hvor data efterfølgende kan eksporteres til den endelig løsning.

Når pilotperioden er overstået, afholder vi et møde, hvor vi afdækker den videre proces, heraf uddannelse af superbrugere og diverse medarbejdere.  


Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til implementering og de forskellige processer, skal du være velkommen til at kontakte vores support, som kan henvise jer til vores implementerings-team.

Læs også:

Hvad er 48-timers reglen?
Mestrer kunsten at afgrænse et projekt
Hvad er 11 timers reglen?