Blog

Ny version med mere automatisering

Vi opdaterer EazyProject med nye  funktionaliteter, heriblandt den efterspurgte automatisk planlægning og mulighed for til- og fravalg af fakturerbar kørsel på projekt- og opgaveniveau. Desuden har vi forbedret API-integrationen til Dataløn. 

Se en videopræsentation af opdateringen

Automatisk opdatering mellem bemandingsfanen i projektformularen og Planlægning Pro
Vi har opdateret planlægnings- og ressourcebemandingsværktøjet, således at du automatisk kan se medarbejdernes belastning, når de er blevet allokeret til projekter og opgaver i projektformularen.
Du opretter dit projekt med tilhørende stamdata og opgaver samt start- og slutdato. Når du derefter bemander de enkelte medarbejdere til de relevante opgaver med et timebudget, kan du med et enkelt klik se deres opgavebelastning hen over en given periode.
Hvis der opstår behov for at justere planlægningen eller omprioritere medarbejdere og opgaver, kan du gøre det nemt og hurtigt via drag and drop funktioner. 
Automatisk planlægning skal aktiveres under Administration >> Diverse >> Systemopsætning 

Automatisk opdatering mellem Planlægning Pro og EAC Budget ProVi har opdateret EAC Budget Pro, således at du automatisk kan se den forventede fremtidige økonomiske belastning på det enkelte projekt.
Grundlæggende er alle fremviste værdier i EAC Budget Pro baseret på data før dags dato. Dette er baseret på fakturering, tidsregistrering, udlægsregistrering og indkommende leverandørfakturaer.

Al fremtid i rapporten er imidlertid projektlederens bedste bud på, hvad der skal faktureres og anvendes af tid og omkostninger samt forventninger til kommende leverandørfakturaer.
Hvis der derudover opstår behov for at foretage ændringer i medarbejdersammensætningen på projektet, eller opgaven bliver mere omfattende end det oprindelige aftalegrundlag, så vil EAC  Budget Pro automatisk blive opdateret og genberegnet i forhold de forventede økonomiske konsekvenser på projektet.

dataloen-logo


Ny API Integration til Dataløn
Vi har i samarbejde med Dataløn udviklet en API integration, som sikkert overfører timer, ferie, fravær, kørsel og udlæg for alle jeres medarbejdere.

Fakturerbar kørsel på projekt- og opgaveniveau
Fakturerbar kørsel er fjernet fra brugerniveau og skal nu defineres pr. projekt og/eller opgaveniveau.
I projektformularen har vi tilføjet funktionen ”Kørsel fakturerbar”, som giver jer mulighed for at vælge, om al kørsel på projektet kan faktureres eller ej. 

Læs også:

Hvad er 48-timers reglen?
Den nye lov om tidsregistrering
Hvad er 11 timers reglen?