Ejendomsadministration

Nem adgang til rapporter og dokumenter

Tidsregistreringer på mobil
Tidsregistreringer på mobil
Boligforeningen AAB logo
domea.dk logo
deas logo

Beboerne tidsregistrering

Direkte adgang for beboerne

 

Bestyrelsen får overblik

Bredt overblik for bestyrelsen

 

Selskabet registreringer

Fokus på hele selskabet

 

Beboerne

Beboerne får ikke direkte adgang til systemet, men indirekte oplever beboerne fordelene ved, at Domea.dk har indført EazyProject. Aftaler planlægges til fastsatte tider og udførelsen af opgaverne er mere effektiv.

Bestyrelsen

Bestyrelsen får et bedre overblik og dermed et bedre grundlag, til at træffe beslutninger på.

 • Større omkostningsfokus
 • Systemet sikrer, at udgifterne fordeles mellem afdelingerne efter faktisk forbrug
 • Nemmere overblik over budget i forhold til faktisk forbrug af ressourcer
 • Kan sammen med kundechef eller driftsleder arbejde med budgettet ved at skrue op og ned på enkelte ydelser og kan hurtigt se effekten på det samlede budget
 • Nem adgang til rapporter og dokumenter
 • Dokumentation for udført arbejde og omfanget af de enkelte typer opgaver synliggøres

Selskabet

Domea.dk er ikke i tvivl om, at EazyProject har øget den ledelsesmæssige opmærksomhed omkring effektivisering både hos bestyrelsen, driftslederen  og kundechefen.

Der er hele tiden fokus på, hvad man kan gøre bedre og mere effektivt. At systemet understøtter den tankegang er efter Domea.dk vurdering den vigtigste gevinst. At kunne følge de realiserede tal, som giver en vigtig status på forretningen lige nu – kombineret med hjælp til ressourcestyring og indblik i, hvor du bedst kan optimere. Samtidig kan du regne på effekten af dine til- og fravalg.

Det gælder både for bestyrelsen og for de ansatte. Dette mindset er en kulturændring, fordi det ikke er noget, der er tradition for i branchen.

Løsningen gør det også nemmere for Domea.dk at tilbyde forskellige løsninger til Domea.dks forretningskunder.

 

Læs her hvorfor Domea bruger det digitale system, EazyProject, til effektiviseringen af ejendomsdriften her.

Overblik og gennemsigtighed i forhold til budget og uddelegering af opgaver. Resultatet af de gevinster er ikke svære at få øje på, for der er store besparelser at hente.
Bent Michelsen domea
Bent Michelsen,
Kundechef // Domea Solrød
Sagsstyring online

Servicecentret

Altid det fulde overblik

Der ligger rigtig mange opgaver, som skal planlægges for et servicecenter.

Dels er der alle beboerhenvendelserne, som skal fastlægges på et givent klokkeslæt på en specifik dag (blå opgaver).

Dels er der alle de løbende opgaver som f.eks græsslåning, hækklipning, tømning af møntautomater, affaldshåndtering, snerydning og meget mere (grønne opgaver).

Derudover kommer så alle de projekter, som skal sættes i værk. Når det så krydres med mange ansatte og forskellige ansvarsområder, så bliver det et stort puslespil.

Samtidig vil bestyrelserne også have et økonomisk overblik for det kommende år og sikre sig at alle opgaver udføres.

Med EazyProject, har Domea.dk fået en løsning, som gør hverdagen meget nemmere og sikrer, at alle altid har det fulde overblik.

Med arbejdsopgaverne synligt vist på mobilen, bliver der taget affære på tingene med det samme, fordi EazyProject kobler opgaver effektivt sammen med de medarbejdere, der er til rådighed.
Per Ask domea
Per Ask Sørensen,
Ejendomsfunktionær // Domea Solrød
Mine timer i eazyproject webapp

Medarbejderen

Skab overblik over opgaverne

For ejendomsfunktionærerne er det nemt og hurtigt at skabe sig et overblik over de forskellige opgaver. Det er nemt at se om det er en opgave som kan skubbes eller om den er fastsat til bestemt tidspunkt.

Den enkelte medarbejder har via mobilen mulighed for at:

 • Se hvad og hvornår der er planlagt opgaver
 • Registrere tid
 • Skrive noter på de enkelte opgaver
 • Oprette udlæg
 • Registrere kørsel
 • Sende besked til Servicecentret om den enkelte sag
 • Planlægge ferie og fravær
 • Se en oversigt over saldi på ferie, optjent og udbetalt afspadsering og meget andet.
Læs mere om tidsregistrering
Den største gevinst ved EazyProject er, at bestyrelser og ledere i ejendomsdriften får skærpet fokus på optimering.
Domea logo
Jette Pilgaard Laursen,
Økonomichef // Domea Landscenter

Få overblik over hele ejendommen