AOF Nord

"Fuldt overblik over flex og ferie."

Kundecase udfordring

Udfordring

I takt med AOF Nords løbende vækst, blev det en større og større administrativ byrde at samle data ind på opgaveniveau.

Kundecase løsning

Løsning

Løsningen er hostet hos EazyProject, hvilket sikrer, at AOF Nord kun skal fokusere på at benytte løsningen, og ikke bekymre sig om hosting og daglig drift af serverne bag.

Kundecase EazyProjects staerke side

EazyProjects stærke side

I dag benytter AOF Nord løsningen til, langt nemmere end førhen, at registrere tid for mere end 100 undervisere der hver især taster deres timer i systemet.

citat

Det var væsentligt for os at
finde en fleksibel løsning, der
kunne skaleres i forhold til
udviklingen i vores organisation.

Carsten Rasmussen,
AOF Nord

aof nord

AOF Nord er en moderne oplysnings- og kursusvirksomhed. Under mottoet Gør noget ved dit liv tilbyder de undervisning, vejledning og konsulentydelser i Nordjylland. De er førende i regionen inden for læse-, stave- og ordblindekurser, sundheds- og livsstilskurser, vejledning, folkeoplysning og integration.

Alle indsatsområder har til formål at give mennesker mulighed for at udvikle og styrke egne kompetencer i forhold til samfund, arbejdsmarked og privatliv.

Det var væsentligt for os at finde en fleksibel løsning der kunne skaleres i forhold til udviklingen i vores organisation, og løsningen fra EazyProject har til fulde indfriet forventningerne. Ligeledes har den løbende dialog med EazyProject fungeret upåklageligt.

AOF Nord har været kunde hos EazyProject siden 2008.

Vi har nu muligheden for løbende at få overblik over hvor meget tid, vi har brugt på de enkelte opgaver, i forhold til hvad vi har budgetteret med.
Carsten Rasmussen,
AOF Nord

AOF Nords udfordring

I takt med AOF Nords løbende vækst, blev det en større og større administrativ byrde at samle data ind på opgaveniveau, samt styre medarbejdernes flex- og feriesaldi.

Medarbejderne tastede selv deres data ind i et Excel-ark, der herefter, manuelt, blev ”lagt sammen” og videreført til en Access-database.

Alt i alt en arbejdsgang der kostede meget tid, og ikke just motiverede de enkelte medarbejdere til tidsregistrering, da det var en langsommelig proces. Først og fremmest sparer vi tid i forbindelse med registreringen af tid.

EazyProject-løsningen
EazyProject software blev implementeret hos AOF Nord i oktober 2008, som værktøj til både tidsregistrering og projekt- og ferie-/flex-styring.

Løsningen er hostet hos EazyProject, hvilket sikrer at AOF Nord kun skal fokusere på at benytte løsningen, og ikke bekymre sig om hosting og daglig drift af serverne bag.

I dag benytter AOF Nord løsningen til, langt nemmere end førhen, at registrere tid for mere end 100 undervisere der hver især taster deres timer i systemet.

Skræddersyet medarbejderprofiler

I forbindelse med styring af flextid og ferie, kan den enkelte medarbejders profil skræddersyes fuldstændigt, så der kan tages højde for eksempelvis nedsat tid og seniorordninger.

Overblikket over flex og ferie kan naturligvis trækkes løbende i separate rapporter.

AOF Nords udbytte
Først og fremmest sparer vi tid i forbindelse med registreringen af tid. Derudover har vi nu muligheden for løbende at få overblik over hvor meget tid vi har brugt på de enkelte opgaver, i forhold til hvad vi har budgetteret med, og det åbner naturligvis op for en mere kvalitativ dialog om den enkelte opgaves status.

EazyProject som leverandør
Vi har nu muligheden for løbende at få overblik over, hvor meget tid vi har brugt på de enkelte opgaver, i forhold til hvad vi har budgetteret med, og det åbner naturligvis op for en mere kvalitativ dialog om den enkelte opgaves status. AOF Nord valgte EazyProject som samarbejdspartner blandt en række mulige leverandører.

Carsten Rasmussen,
// AOF Nord

Prøv EazyProject helt gratis og uden binding