Vestforbrænding

"Alle kan følge med i processen."

Kundecase udfordring

Udfordring

De havde brug for et system, der kunne skabe overblik over porteføljen af udbud.

Kundecase løsning

Løsning

Vi har i dag opnået bedre kontrakter og udbudspriser, og dermed skabt bedre bundlinje.

Kundecase EazyProjects staerke side

EazyProjects stærke side

Det er let at planlægge og styre aktiviteterne – og alle kan følge med i processen. Kunderne kan logge ind i systemet og se, hvilken fase udbuddet er nået til.

citat

Vi har i dag fået det
nødvendige overblik samt den
relevante dokumentation.

Kim Würfel,
Indkøbschef // Vestforbrænding

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab og de servicerer 19 ejerkommuner. Det er en miljøvirksomhed, der har til formål at indsamle, genanvende og behandle affald miljømæssigt og økonomisk forsvarligt:

Vi vil forbedre miljøet ved at arbejde for mere genbrug og effektiv udnyttelse af energi. Vestforbrænding har omkring 320 medarbejdere, der tager sig af alle typer af opgaver på affaldsområdet.

Vestforbrænding har været kunde hos EazyProject siden 2012.

EazyProject udbudsstyringssystem skaber bedre kontrakter og udbudspriser samt bedre bundlinje.
Kim Würfel,
Indkøbschef // Vestforbrænding

Et system til udbudssager

Udbudsstyring
Kim Würfel, indkøbschef hos Vestforbrænding, var på udkig efter et system til deres udbudsstyring. De havde brug for et system, der kunne skabe overblik over porteføljen af udbud. Desuden havde de brug for et system til at planlægge og styre de forskellige udbudssager.

Efter blot et enkelt møde med EazyProject, blev det klart for Kim Würfel, at de kunne levere et udbudsstyringssystem, der dækkede indkøbsafdelingens behov.

Effekt af udbudsstyringen – efter blot få måneder
Vi har i dag fået det nødvendige overblik samt den relevante dokumentation, idet vi kan se, hvem der sidder med hvilke udbud, hvilke faser der er sat i gang og afsluttet samt hvilke kunder og afdelingsniveau, der er tale om.

Bedre kontrakter og udbudspriser

Desuden er det muligt at se historik og sammenligne data før og efter et givent udbud er afsluttet. Det har blandt andet betydet, at vi i dag har opnået bedre kontrakter og udbudspriser og dermed skabt bedre bundlinje. Disse forbedringer er vigtige, idet de er med til at værdisætte og retfærdiggøre eksistensen af indkøbsafdelingen.

De mange fordele ved udbudsstyringssystemet

  • Det skaber overblik over porteføljen af udbud
  • Det giver den relevante dokumentation
  • Bedre kontrakter og udbudspriser, som resulterer i bedre bundlinje
  • Let at planlægge og styre aktiviteterne – og alle kan følge med i processen
  • Let at trække de nødvendige rapporter, der viser omkostningerne i forbindelse med et udbud (fx anvendelsen af ressourcer i form af mandetimer, transport mm.)
  • Kunderne kan logge ind i systemet og se, hvilken fase udbuddet er nået til.

Kim Würfel,
Indkøbschef // Vestforbrænding

Nem og hurtig synkronisering

Book en online præsentation og se hvordan EazyProject kan hjælpe jer