Februar 2023

Nyt udseende på værktøjer

Følgende værktøjer har fået nyt udseende:

  • Efteruddannelse
  • Flexkorrektion
  • Flyt registreringer
  • Fraværskorrektion

 

Nye muligheder i Planlægning (filtre/opdatering)

Der er blevet tilføjet et nyt filter til medarbejdervisningen i Planlægning, så I nu også kan filtrere på projektstatus.

Når I opretter og flytter planlægninger i begge visninger, sker dette som udgangspunkt med det samme. I kan nu deaktivere den automatiske opdatering under tandhjulet i øverste højre hjørne. Det betyder, at I – når I har foretaget alle jeres planlægninger – manuelt skal opdatere planlægningsbilledet via opdaterings-ikonet. Ikonet bliver rødt, når der er planlægninger, der afventer opdateringer. I stedet for kontinuerlige indlæsninger af data samler I det i én indlæsning, hvilket kan understøtte en mere smidig proces.

 

Nye muligheder på skabeloner og fakturaer 

Det er nu muligt at koble CVR nummer, Fakturaperiode og PO nummer på fakturaskabelonen og dermed til fakturaen. Samtidig er der blevet tilføjet et felt til registrering af PO nummer på projektet på fanebladet Fakturering.

           

 

Løbende måned i betalingsbetingelser

Der er tilføjet nye muligheder for betalingsbetingelser på kunden, så det nu også bl.a. er muligt at sætte betalingsbetingelserne til Løbende måned. Betalingsbetingelserne sættes på faktureringsfanen på kunden.

 

Alternativ regnemetode til beregningen af Igangværende Arbejde (IGVA)

Der er tilføjet en alternativ beregning af Igangværende Arbejde (IGVA) for et projektrum. Den eksisterende variant er baseret på, at IGVA udregnes pr. projekt og derefter summeres. Med den nye variant summeres alle værdier, før IGVA udregnes. Forskellen er, om et projektrum anses for et stort projekt med en masse underprojekter (Den nye variant), eller om et projektrum er en samling af enkeltstående projekter (Den eksisterende variant).

Dette bliver inden for nærmeste fremtid samlet som en systemkonfiguration, og I vil derefter kunne  vælge, hvilken af de to varianter I ønsker at få vist.  

 

Ny widget – opdatering fra Planlægning til EAC

Hvis I kører med Planlægning og EAC, så bliver EAC opdateret med dagens planlægninger i løbet af natten. Hvis I har brug for at opdatere EAC løbende, kan I nu gøre det via den nye widget i projektrummet, ”Opdatering af beregning”. Her kan I se, hvornår projekternes planlægning senest er opdateret i EAC, ligesom I kan opdatere tallene manuelt, når I ønsker.