Marts 2022

Mulighed for massefakturering

I får nu mulighed for at oprette flere fakturaer samtidigt via knappen ”Massefakturering” på fakturaoversigten.

Vi introducerer desuden to nye ”Massefakturering”-widgets, én i projektrummet og én på Dashboardet. Via disse widgets kan du få et hurtigt overblik over, hvor mange projekter der er klar til fakturering (dvs. har registreringer, der kan faktureres), og du kan gå direkte til massefakturering ved at klikke på denne widget (hvis du har adgang hertil via din rolle).

Den nye massefakturering-feature inkluderer:

    • En oversigt giver mulighed for at se udestående beløb, der kan faktureres fordelt pr. projekt.
    • Vælg de projekter, der skal faktureres, og opret fakturaer med et enkelt klik.
    • Fakturaer kan oprettes som kladder, klar til godkendelse eller godkendt.

“Projektliste” – nu det eneste menupunkt, der viser projektlisten

Hidtil har der været forskellige varianter af/ordlyd på det menupunkt, der ledte til projektlisten. Fremadrettet vil der kun være én: (Projekter >>) Projektliste.

 

Skift af kontrakttyper

Det er nu muligt at skifte kontrakttype helt frem til, at den første faktura er godkendt på projektet.

Hvis I kører med EAC Budget Pro, når I skifter kontrakttype, vil I få en advarsel om, at værdier vil blive nulstillet. Klikker I OK, vil jeres EAC Budget Pro blive genberegnet på baggrund af den nye kontrakttype.

 

Menupunktet “Integrationer” skifter navn – og ny integration er tilføjet

Menupunktet “Integrationer” skifter navn til “Markedsplads”. Vi har desuden tilføjet en ny integration til GoSimplo, der også inkluderer en gratis verion.

 

Statusrapport

I kan nu vælge og sammenligne to specifikke historiske periode oversigter i Statusrapporten.

 

Link fra budgetfane til leverandørfaktura-menupunktet

Der er nu links fra projektformularens budgetfane til siden med leverandørfakturaer, når en leverandørfaktura er modtaget (faktisk-kolonnen).

 

Mulighed for billede på projekter

Hidtil har projekter i et projektrum “arvet” det billede, der er sat på projektrummet. Som udgangspunkt er projektrummets billede stadig på projektet som standard. Nu er det muligt at koble et andet billede på det enkelte projekt. Det gør I på projektformularens Andet-fane.