November 2021

Synkronisering af data mellem Planlægning Pro, Gantt Pro og projektformularen

Ved ændringer i et projekts tidsplan har man hidtil skullet justeres de tilhørende planlægninger i Planlægning Pro manuelt. For kunder med version 6 af EazyProject bliver det imidlertid nu muligt at sikre, at planlægningernes varighed tilpasser sig automatisk i overensstemmelse med de ændringer, man foretager tidsplanen i Gantt Pro eller i projektformularen.

Det betyder, at hvis du rykker en opgaves start- eller slutdato eller forkorter opgavens varighed i Gantt Pro eller i projektformularen, så rykkes/forkortes planlægningen tilsvarende i Planlægning Pro.

På samme måde vil ændringer i længden af en planlægning i Planlægning Pro også afspejle sig i projektets tidsplan i Gantt Pro.

VIGTIGT: Hvis I har oprettet underopgaver til opgaver eller underopgaver i Gantt Pro, så er det kun ændringer i tidsplanen på det nederste niveau, der bliver opdateret i Planlægning Pro’s planlægninger.

I slår funktionen til i jeres løsning under Administration >> Diverse >> Systemopsætning.

Fakturering af afsluttede opgaver

Som noget nyt er det nu muligt at fakturere registreringer på afsluttede opgaver og ikke kun på aktive.

Når I åbner jeres fakturakladde og har valgt det projekt, I ønsker at fakturere, kan I under projektfeltet markere med et flueben, at I også ønsker at se registreringer på afsluttede opgaver.

Hvis I ønsker at gøre brug af denne feature, kan vores Support hjælpe med at slå den til i jeres løsning. Kontakt Supporten på telefon +45 53 54 55 65 eller support.dk@bjornlunden.com.