Organisation og rollestyring

Bestem præcis hvad hver rolle skal have adgang til

Rollestyring eazyproject rollefordeling adgang
Rollestyring eazyproject rollefordeling adgang

Organisationsdiagram

Den helt nye feature Organisationsdiagram gør det muligt, at begrænse medarbejdernes adgang til data i udvalgte rapporter i henhold til virksomhedens organisationsstruktur.

Det betyder at en afdelingsleder kun har adgang til de data i rapporterne, som berører hans/hendes afdeling samt underafdelinger, mens den virksomhedsansvarlige har fuld adgang.

Rolle- og adgangsstyring

EazyProject er bygget op om et centralt og logisk rollestyringsmodul, der gør det muligt at tilpasse rettigheder i løsningen ned til hver enkelt team, afdeling eller medarbejder.

Hver medarbejder præsenteres kun for relevante funktioner og muligheder, hvilket gør systemet meget overskueligt og nemt at tage i brug – uanset om du anvender en stor eller en lille del af løsningen.

  • Opret og navngiv ubegrænset antal roller
  • Bestem præcis hvad hver rolle skal have adgang til
  • Tilpas menustrukturen pr. rolle
  • Tildel en/flere roller til en medarbejder
  • Vis kun relevante skærmbilleder for hver bruger
  • Forsimpler implementering og daglig brug
  • Rollestyring virker også på EazyProject App

Nem og hurtig tilpasning af rollestyring

Eksempel på rollestyring med forskellige muligheder


Ledelse og direktion

Ledelsen får et samlet overblik over alle projekter samt virksomhedens økonomiske situation i realtid. Udvalgte ledere kan hver især få adgang til relevante special-rapporter og oversigter.

 


Projektleder

Projektlederen har adgang til rapporter og oversigter over egne projekter og får stillet værktøjer til rådighed, der forbedrer overblikket og minimerer projektadministrationen.

 


Medarbejder

Medarbejderen, der kun skal foretage timeregistreringer, har mulighed for at tilføje kommentarer og indberette kørsel på ugesedlen.


Økonomi

Bogholderi har adgang til økonomirapporter og fakturering. Derudover kan økonomi have adgang til at udlæse data til finans- og lønsystemer.


Sælger

Salgsafdelingen har mulighed for at oprette kunder, kontakter, tilbud, salgsmateriale (med brevfletning og e-mail-kampagner) m.m.

Herudover har salgsafdelingen også mulighed for at anvende kundeopfølgning (todo) og kundelogning på tværs af salgsmedarbejderne.

Prøv vores gratis online demo og få et overblik