Feriehåndtering

Har i den gamle feriestyring?

Grundet den nye ferielov 2020, er det nødvendigt for alle kunder at overgå til det nyeste feriemodul i EazyProject.

Dette feriemodul, kan håndtere den nye ferielov 2020 og giver samtidig jer og medarbejderne et overskueligt overblik.

OBS! Hvis I allerede har det nyeste feriemodul, der kendetegnes ved at ferien ikke kan oprettes direkte i ugesedlen, samt at I selv opretter fraværstyper, skal I ikke foretage jeg yderligere.

Inden I skifter

Før I kan anvende det nye feriemodul, skal I foretage nogle justeringer, som er skitseret af det efterfølgende step 1-3.

Vi anbefaler at I, så vidt muligt, selv foretager disse justeringer, hvorefter I kontakter vores support, som kan hjælpe jer videre.

Step 1: Udtræk en rapport over medarbejdernes saldi

Alle gamle ferieregistreringer vil ikke længere fremgå i systemet, det er derfor vigtigt at I inden skiftet, får udtrukket en eller flere rapporter, der viser medarbejdernes feriesaldo.
Her henviser vi til rapporten flex- og ferieoversigt.

Step 2: Slet planlagt ferie

Ferie der er planlagt frem i tiden, skal slettes og oprettes igen, i det nye modul – enten skal den enkelte bruger eller en administrator, oprette ferien igen.
Vi anbefaler derfor at I:

 1. Vælger en skæringsdato, hvorefter I sletter alt planlagt ferie.
 2. Orienterer supporten om denne skæringsdato, før de opdaterer jer.

Step 3: Arkivering af afholdt ferie

Hvis I ønsker et overblik over medarbejdernes feriehistorik samt saldo, anbefaler vi at I anvender rapporterne: Stor timerapport og Flex- og ferieoversigt.

Når I har fået det nye feriemodul, vil I altid kunne anvende Stor timerapport til at få et udtræk af historik, men I vil ikke kunne få en decideret historisk saldo-oversigt.

Sådan skifter I

Efter I har gennemgået ovenstående 3 steps, er I klar til at blive opdateret.

For at blive opdateret, skal I kontakte vores support, her kan I enten skrive en mail, chat eller ringe, det er vigtigt at I:

 1. Oplyser skærings-dato.
 2. Har slettet alt planlagt fravær.
 3. Har et overblik over medarbejdernes feriesaldo.

Efter I er skiftet

Når I er blevet opdateret, skal I have opsat fraværstyper, disse bliver bl.a. brugt til at definere optjenings- og afholdelsesperioder, samt lave en automatisk feriesaldi til medarbejderne.

Opsætning af fraværstyper

Vi har udviklet 4 videoer, der viser hele opsætningen af feriemodulet samt fraværstyperne.
Vi anbefaler på det kraftigste, at I ser alle videoerne, da det hjælper på forståelsen for hele håndteringen.

OBS! Håndtering af den nye ferielov 2020, er det samme som nedenstående videoer viser, dog med enkelte tilføjelser – dette kan I læse om her – men se nedenstående videoer først!

Step 1: Opret/tilpas Fraværsprojekt- og opgaver

Step 2: Opret og tildel fraværstyper

Step 3: Tilpas medarbejdernes feriesaldi

Step 4: Sådan opretter i helligdage

Hvis I har behov for hjælp

Hvis I har behov for hjælp ift. opsætning af ferie, kan I selvfølgelig kontakte vores support. Dog letter det deres arbejde, hvis I på forhånd, har sendt en mail, med følgende informationer: 

 1. Hvor mange dage optjener de enkelte medarbejdere af ferie, feriefridage osv.?
 2. Optjener alle medarbejdere det samme?
  Hvis der er forskel i optjeningen fx pga. forskellige normtimer, skal det udspecificeres, hvilke medarbejdere der optjener hvad. 
 3. Har I særlige ønsker til opsætning af fravær?
  Dette kunne fx være behov for ledergodkendt eller ved særlige optjeningsperioder.