August 2021

Ny feature i EazyProject – ferie i timer efter den nye ferielov

Hidtil har det kun været muligt for den enkelte medarbejder at få et visuelt overblik over sin ferieoptjening og de overlappende ferieafholdelsesperioder jf. den nye ferielov, hvis virksomheden afholder ferie i dage, som loven foreskriver.
Nu er det muligt for jeres medarbejdere at få det tilsvarende overblik på Dashboardet, hvis I afholder ferie i timer. Samtidig skal I fremover kun have én ferie-fraværstype til alle medarbejdere, selvom der eventuelt er forskel på deres normtider; EazyProject vil automatisk tilpasse optjeningen i overensstemmelse med den enkelte medarbejders normtid. Fremadrettet vil det derfor gøre jeres administration af ferie nemmere.

Dashboard med optjening af ferie og fravær i timer

For at komme godt i gang med at høste fordelene ved den nye opdatering skal jeres fraværsopsætning tilpasses, og I skal sætte en ny fraværstype op.

  1. Find jeres interne fraværsprojekt og opret en ny opgave, fx ”Ferie i timer”.
  2. Gå til Administration >> Diverse >> Fraværsopsætning og klik på ”Opret ny ferie eller arbejdstype til ferieoversigt”.
  3. Udfyld felterne med navn, farve, projekt og opgave. Sæt flueben i ”Ny ferielov”.
  4.  Vælg ”Optjening af timer pr. periode” for at få optjeningen i timer. NB! Vær opmærksom på, at den indsatte optjening er baseret på en 37 timers stilling med 5 ugers ferie. Justér derfor tallet, hvis I kører med mere end 5 ugers ferie. Klik ”Gem”.
  5. Indsæt optjenings- og afholdelsesperioderne. Klik på ”Gem” og ”Luk”.
  6. Tildel den nye ”Ferie i timer” til de relevante medarbejdere via person-ikonet ud for fraværstypen.
  7. Fjern medarbejdernes bemanding fra alle de gamle feriefraværstyper.
  8. Tilpas/opdater medarbejdernes feriesaldi via Brugermenu >> Rapporter & værktøjer >> Værktøjer, vælg Fraværskorrektion

Du kan finde en mere detaljeret guide til opsætning af feriefraværstypen her

Videopræsentation af opsætningen