Administration

Efteruddannelse

Ved hjælp af efteruddannelses håndteringen i EazyProject, opsætter I en personlig konto til den enkelte medarbejder, så de nemt kan holde overblik over deres saldi.

For at sætte efteruddannelse op, skal følgende foretages:

  1. Opret et efteruddannelsesprojekt
  2. Definer kostpriser på projektniveau
  3. Aktiver via systemopsætning
  4. Opret en efteruddannelses saldo via medarbejdertypen

OBS! Hvis I ikke kan se og aktivere efteruddannelse på den enkelte rolle, kan I altid kontakte vores support som kan aktivere det for jer.

Step 1: Opret et projekt

Gå til: Projekt > Opret projekt

Det er vigtigt at du opretter ét specifikt projekt målrettet efteruddannelse, dette ift. kostpriserne, der skal registreres.

Når du opretter projekter, skal du give det et projektnavn samt oprette én efteruddannelses-opgave. I kan blot navngive både projekt og opgave “efteruddannelse/continuing education”.

Når dette er gjort, skal kostpriserne målrettes efter, hvad der skal trækkes, når medarbejderne registrerer efteruddannelses timer.

OBS! Projektet vil være låst således at det kun er administratorer der kan tilgå og redigere det.

Step 2: Definer kostpriser

Fra projektformularen, skal du trykke på projekt team, her vælger du de medarbejdere, der skal kunne registrere efteruddannelse.

Når de relevante medarbejder står under “medlemmer”, kan du yderst til højre – for hver enkelt medarbejder – definere, hvilken kostpris der skal trækkes, når de registrerer efteruddannelse.

Når dette er gjort, skal du trykke på fanen allokering.

Her skal du, ved at trykke på tilføj alle, allokere medarbejderne til den tilhørende opgave.

Step 3: Systemopsætning

Før efteruddannelse kan tages i brug, skal det aktiveres – gå til:

Administration > Diverse > Systemopsætning > gå til “efteruddannelse” nederst på siden.

Her vælger I, hvilket projekt efteruddannelse skal aktiveres på. Der kan kun vælges ét projekt, hvorved alt efteruddannelse skal håndteres på det samme projekt.

Husk at trykke på “gem”.

Step 4: Efteruddannelses saldo

Efteruddannelses saldo styres vha. medarbejdertyper.

Her tildeles en saldo til den konkrete type, hvis I har flere saldi, kan I enten oprette en medarbejdertype pr. saldo eller foretage en korrektion efterfølgende. Saldoen skal være det samlede årlige beløb; den så vil blive fordelt/tildelt automatisk hver måned.

For at oprette en medarbejdertype, skal du gå til:

Administration > Typer > Medarbejdertyper

Her udfylder I en efteruddannelse saldo og vælger, hvornår perioden skal gælde for i det indeværende år.

Tryk på opret ny

Når medarbejdertypen er blevet defineret skal den allokeres til de konkrete medarbejdere – gå til:

Administration > Bruger > tryk på de/den relevante brugere

Her skal I ud for employee type vælge den konkrete type allokeret til efteruddannelsen.

Nu er efteruddannelsen sat op og medarbejderne kan registrere deres tid.

Ift. medarbejderoverblik samt korrektion, vil dette blive gennemgået i det efterfølgende her.


Korrektion af efteruddannelse

Gå til: Rapporter & værktøjer > Værktøjer > Efteruddannelses korrektion

Medarbejderens saldo nedskrives automatisk, når der registreres timer på efteruddannelses projektet og opgaven – skal der foretages yderligere korrektioner, anvendes rapporten.

Her indtaster i justeringen i kr./øre enten med + eller – foran, afhængig af om der skal lægges til eller trækkes fra.
I har mulighed for at tilføje en kommentar, til brug ved historik.

Ligeledes skal I vælge, hvornår ændringen træder i kraft, herefter trykker I tilføj.

Overblik over saldo

Medarbejderen kan få overblik over sin efteruddanneles saldo, vha. Dashboard og en personlig rapport.

Dashboard

Tryk på Dashboard-fanen øverst til venstre, og find den widget der hedder ferie/fravær.

Her vil der være en oversigt over medarbejderens efteruddannelses saldo.

Et sammenlignelig overblik kan også fås via:

Rapporter & værktøjer > Personlige > Efteruddannelse

Her vil der være en oversigt over tildelinger, forbrug og resterende saldo.

Der er mulighed for at sætte det op, så en administrator kan se alle medarbejdernes efteruddannelsessaldi. Under Administration >> Diverse >> Systemopsætning (Rollespecifik) kan I definere, hvilken rolle der har retten til at se andres saldi.