Feriehåndtering

Sådan håndterer I ferieloven

Feriemodulet er blevet opdateret, så I kan give jeres medarbejdere det bedst mulige overblik, efter ferieloven 2020 er trådt i kraft.

Nedenstående guide er opdelt i 2 dele, heraf:

  • Del 1: Til medarbejderen: Ferieoprettelse og -overblik.
  • Del 2: Til administratoren: Oprettelse af ferie-fraværstype, jf. ferieloven.

Del 1: Ferieoprettelse- og overblik

For at oprette ferie jf. ferieloven skal du gå til:

Timer, km & udlæg > Ferie & fravær > Tryk “+ Opret fravær”

Vælg ferie-fraværstypen allokeret til ferieloven via drop-down menuen øverst til venstre under Årsag til fravær.

Herefter kommer ferieoversigten til syne. Oversigten er bygget op således, at medarbejderen kan se sin faktiske feriesaldo, måned for måned.

Hvis medarbejderen vil have en opsummering af, hvad der ligger til grund for feriesaldoen, er det blot at trykke på den givne måned.

Indtast start- og slutdato og tryk på Opret, så er ferien oprettet og registreret.

Ferieoverblik vha. dashboard
Dashboardet kan give dig et saldooverblik, uden at du skal oprette ferie.

Tryk på Dashbord > find den widget, der hedder “Ferie/fravær”

Denne widget indeholder en samlet oversigt over saldoer på alle de ferie/fraværstyper, den enkelte medarbejder har.


Del 2: Oprettelse af ferielov 2020 fraværstype

Der skal oprettes en ny fraværsopgave og en tilhørende fraværstype allokeret til den nye ferielov 2020.

Gå til jeres ferie/fraværsprojekt og opret en ny opgave, kaldet fx “Ferie”, alloker de konkrete medarbejdere til opgaven og gå herefter til:

Administration > Diverse > Fraværsopsætning > tryk “opret ny ferie eller (…)”

Indtast navnet på fraværstypen, fx “ny ferielov 2020” – det er dette navn, medarbejderne ser, når de opretter ferie. Vælg herefter ferie/fraværs projektet og den nye oprettede ferie 2020 opgave.

Herefter er flowet som følgende:

  1. Afkryds boksen ud for Ny ferielov.
  2. Hvis medarbejderne må overskride optjeningen, kan du indtaste det tilladte antal dage ud for må overskride optjening med.
  3. Måned ved optjening pr. vil automatisk være udfyldt, når I vælger “Ny ferielov” (jf. trin 1), ligesom optjeningen vil være sat ind i hhv. dage og timer.
  4. Vælg “Optjening af dage pr. periode” eller “Optjening af timer pr. periode”, alt efter om I optjener og afholder ferie i timer eller dage. Tallene, der fremgår automatisk ved valg af “Ny ferielov”, er baseret på en 37 timers stilling med 5 ugers ferie. Hvis I har mere end 5 ugers ferie, skal tallet justeres i overensstemmelse med dette.
  5. Tryk Gem.

Når du har trykket Gem, skal du under 3. Opret periode, definere optjening- og afholdelses-perioderne.

  1. Tryk på Gem.
  2. I stedet for at indtaste næste periode, kan du blot trykke på kopierings-ikonet yderst til højre.

Nu mangler du kun at tildele fraværstypen til medarbejderne!
Tryk på medarbejderikonet, og alloker medarbejderne til den nye fraværstype.

EazyProject følger den gældende lovgivning, ligesom vil følger fagforeningernes anbefalinger.

Blandt andet tildeler vi først de optjente dage/timer, når de er optjent, dvs. optjening i fx marts vil være synlig i medarbejderes dashboard pr. 1. april.

Vær opmærksom på, at mange lønsystemer tildeler de optjente dage/timer forud, dvs. at optjening for marts allerede er synlig på marts måneds lønseddel. Dette kan bevirke, at der kan opstå uoverensstemmelser imellem den saldo, medarbejderen ser på hhv. sin lønseddel og i EazyProject.