Guides til EazyAcademy

EazyAcademy administratorguide

Hvor finder jeg mit Academy?

EazyAcademy er en E-læringsplatform, med læringsvideoer som du kan tilgå direkte fra din EazyProject løsning.

Tryk blot på hatten, til venstre for dit brugerikon, når du er logget ind

Hvordan styrer jeg, hvem der kan se hvad?

Du definerer, hvem der har adgang til opfølgnings-rapporterne via:

Diverste > Systemopsætning > Tryk på fanen “Rollespecifik”

Find overskriften Rolle der må se administrator-sider i EazyAcademy og vælg herefter, hvilken rolle der skal have adgang.

Hvis der er flere brugere, med forskellige roller der skal have adgang til administrations-siden, kan du oprette en separat Academy-rolle og tildele til brugerne.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at afgrænse medarbejdernes video visninger, således har alle medarbejdere adgang til alle kategorier.

Dette vil senere blive muligt – hvorefter denne FAQ vil blive opdateret.

Rapporter til opfølgning

Hvis du som nærmeste leder, vil lave en opfølgning på, hvor dine medarbejdere er i læringsprocessen, er der to rapporter tilgængelige, heraf:

  • Videorapport
  • Medarbejderrapport

Videorapporten er dit overblik over, hvordan visningen af videoerne forløber.

Heraf kan du hurtigt få et overblik af fremgangen, samt Visninger og manglende visninger.

Med Medarbejderrapporten, får du et hurtigt overblik over dine medarbejderes lærings-proces.

Heraf ved du altid, hvor de befinder sig og hvilken viden de har erhvervet.

OBS! Academy er på nuværende tidspunkt kun tilgængeligt på dansk, men vil løbende blive opdateret med engelsk materiale.

Opbygning

Academy er opbygget i forskellige kategorier, opdelt efter “typiske” medarbejderfunktioner.

Hvoraf fx Grundlæggende funktioner kategorien, indeholder funktioner alle typisk skal kunne og Projektleder kategorien, indeholder håndtering af projekter fra start til slut.

Under hver kategori er der en statuslinje, der viser hvor langt du er fra at fuldføre kategorien – så du hele tiden har et overblik over, hvad du mangler at fuldføre og blive superbruger.

Tryk på den ønskede kategori, for at tilgå lærings-materialet

Herefter vil du kunne se de forskellige ressource for den gældende kategori.

Klik på den video du ønsker at se.

Herefter åbnes videoen, med de tilhørende videoer vist til højre, således at du kan se rækkefølgen og tilgå dem direkte.

Den video du er igang med at se, vil have et blåt video-ikon.

Når du har set hele videoen, vil det være markeret med et blåt flueben.

Hvis du vil tilbage til startsiden, trykker du blot på tilbage pilen i din browser eller på Mit Academy, til venstre i skærmbilledet.

OBS! Du kan tilgå videoerne igen og igen, samt tilgå dem, hvor og hvornår du har mulighed for det.