Integration

Eksportér eller print timeregistreringer

I de fleste timerapporter giver EazyProject mulighed for at eksportere timeregistreringer til Excel eller pdf.

Nedenfor gives fire eksempler på eksport af timeforbrug:

#1 Personlige timeregistreringer

Vælg Rapporter personlige > Mine timer i menuen.

Vælg periode, evt. gruppering og klik på Vis rapport.

Klik på Excel- eller pdf-ikonet øverst til højre i skærmbilledet.

#2 Alle timeregistreringer på en medarbejder

Vælg Rapporter timer > Stor timerapport i menuen.

Vælg periode og medarbejder som søgefiltrer

Klik på knappen Vis rapport

Klik på Excel– eller pdf-ikonet øverst til højre i skærmbilledet

#3 Alle timeregistreringer på et projekt

Her findes to løsninger.
Første løsning:

Vælg Rapporter timer > Stor timerapport i menuen.

Vælg periode og projekt som søgefiltrer

Klik på knappen Vis rapport

Klik på Excel- eller pdf-ikonet øverst til højre i skærmbilledet

Anden løsning:

Vælg Rapporter timer > Projekt timer i menuen.

Vælg periode og projekt som søgefiltrer

Klik på knappen Vis rapport

Klik på Excel– eller pdf-ikonet øverst til højre i skærmbilledet

#4 Alle timeregistreringer for en valgfri periode

Vælg Rapporter timer > Stor timerapport i menuen.

Vælg periode 

Klik på knappen Vis rapport

Klik på Excel- eller pdf-ikonet øverst til højre i skærmbilledet