e-conomic

Guide til e-conomic integration

Opret forbindelse til e-conomic

For at oprette forbindelse skal du afkrydse feltet Aktiver integration og herefter klikke på knappen Ny forbindelse.

Dette vil bringe dig til e-conomics hjemmeside, hvor du skal bekræfte at du vil give EazyProject adgang til din e-conomic aftale.

Når du har bekræftet dette bliver du ført tilbage til EazyProject, hvor du kan se at integrationen er aktiveret.

EazyProject tilføjes herefter som en App i e-conomic under

Alle indstillinger > Udvidelser > Apps

Data hentes nu direkte fra e-conomic og kan bruges i opsætningsformularen.

Bemærk, det er ikke muligt at overføre data imellem EazyProject og e-conomic før der er oprettet forbindelse.

Opsætningsformularen

Kunder
Overfør fra EazyProject til e-conomicDenne afkrydsning tillader at kundedata overføres fra EazyProject til e-conomic.Kunder oprettes og opdateres i e-conomic når:

– en faktura overføres til e-conomic
– et projekt overføres til e-conomic
– kundestatus ændres i EazyProject kundeformularen

Overfør fra e-conomic til EazyProjectDenne afkrydsning tillader at kunder kan overføres fra e-conomic til EazyProject via skærmbilledet ”Vis kunder” i EazyProject.

Standardværdier
Debitorgruppe, Momskode, Betalingsbetingelser og Skabelonsamling vælges her.Indholdet i disse felter hentes direkte fra e-conomic.

Alle fire værdier kan efterfølgende overskrives på hver enkelt kunde i EazyProject.

Medarbejdere
Overfør medarbejdere til e-conomic
Denne afkrydsning tillader at EazyProject medarbejdere må overføres fra EazyProject til e-conomic.Medarbejdere oprettes (ikke opdateres) i e-conomic når:

– en faktura overføres til e-conomic, medarbejderen er fakturaansvarlig
– et projekt overføres til e-conomic, medarbejderen er ”vores reference” på en kunde

Medarbejdergruppe – standardværdi
Indholdet i dette felt hentes direkte fra e-conomic.
Alle nye medarbejdere der overføres til e-conomic oprettes med denne medarbejdergruppe

Fakturaer
Overfør fakturaer og kreditnotaer til e-conomic
Denne afkrydsning tillader at EazyProject fakturaer og kreditnotaer må overføres fra EazyProject til e-conomic.

En faktura kan først overføres til e-conomic, når den er godkendt/låst i EazyProject.
Derefter kan den overføres via knappen “Integration” >> ”Eksporter godkendte fakturaer” øverst på fakturaoversigten.

Bemærk, fakturaen overføres til en fakturakladde i e-conomic og skal efterfølgende godkendes/bogføres i e-conomic.

Fakturaer og kreditnotaer overføres til e-conomic når:

– en faktura overføres til e-conomic via fakturaformularen (Opret faktura)
– alle ikke overførte fakturaer overføres til e-conomic fra fakturaoversigten (Vis fakturaer)

Vores ref. i faktura
Dette felt bestemmer om den fakturaansvarlige i e-conomic skal være:

– den fakturaansvarlige i EazyProject
– den projektansvarlige i EazyProject, der skal vælges/tilknyttes et projekt til en faktura i EazyProject

Vær opmærksom på, at projektnummeret kun føres med over på fakturaen, hvis I har projektmodulet i e-conomic.

Varer
Hent vareliste fra e-conomic
Denne afkrydsning tillader at e-conomic varelisten må overføres til EazyProject varelisten (EazyProject Administration -> Vareliste).
Knappen ”Hent vareliste fra e-conomic” bliver først synlig, når dette indstilling er afkrydset.

Opret automatisk varer i e-conomic
Denne afkrydsning tillader at EazyProject fakturavarelinier må overføres og oprettes i e-conomic som e-conomic varer.

Bemærk, hvis overførsel af fakturaer fra EazyProject til e-conomic skal fungere problemfrit, skal denne indstilling være afkrydset.

Hent varer fra e-conomic til materialeregistrering
Denne afkrydsning tillader at e-conomic varelisten må overføres til EazyProject materialelisten (EazyProject Administration -> Materialelister).
Knappen ”Hent vareliste fra e-conomic” bliver først synlig, når dette indstilling er afkrydset.

Varegrupper standardværdierne Indland, EU, Udland og Indland uden moms vælges her.
Indholdet i disse felter hentes direkte fra e-conomic.
Alle fire værdier kan efterfølgende overskrives på hver enkelt varegruppe i EazyProject.

Projekter
Overfør fra EazyProject til e-conomic
Denne afkrydsning tillader at et EazyProject projekt må overføres til e-conomic (e-conomics projektmodul).
Knappen ”Eksporter til e-conomic” bliver først synlig i EazyProject projektformularen, når dette indstilling er afkrydset.

Overfør fra e-conomic til EazyProject
Denne afkrydsning tillader at e-conomic projekter må overføres til EazyProject (fra e-conomics projektmodul).
Linket ”Indlæs projekter fra e-conomic” bliver først synlig i EazyProject, når dette indstilling er afkrydset. (skærmbillederne Projekter og Alle projekter)

Opgaver
Overfør aktiviteter fra e-conomic til EazyProject
Denne afkrydsning tillader at e-conomic aktiviteter overføres til EazyProject som EazyProject opgaver (fra e-conomics projektmodul).
Hvis denne indstilling er afkrydset overføres alle e-conomic aktiviteter som EazyProject opgaver på hvert projekt der overføres til EazyProject.
Hvis denne indstilling ikke er afkrydset overføres ingen e-conomic aktiviteter til EazyProject og hvert projekt der overføres til EazyProject vil ikke indeholde nogle opgaver.

Bemærk, der oprettes kun nye opgaver, dvs.. når en opgave er overført/oprettet i EazyProject opdateres den ikke efterfølgende.

Standardværdier Opgavestatus, Fase og Timetype
Hvis e-conomic aktiviteter overføres til EazyProject (som opgaver), oprettes alle nye opgaver med disse standardværdier.
Værdierne kan efterfølgende ændres i EazyProject pr. opgave.