Kom i gang

Opsætning af forskellige typer i EazyProject

De forskellige typer, som skal vælges flere steder i systemet, kan du selv definere, så det passer til jeres virksomhed.

Du finder typerne via menupunktet:

Administration > Typer

Opsætning og oprettelse af de forskellige typer defineres i det efterfølgende.


Timetype

Timetyper bruges til at udregne økonomi for de forskellige projekter.
En timetype er defineret med en kostpris og en salgspris.

Timetyper tilføjes et projekts opgaver, for at kunne lave et udkast til budgettet på projektet.
Endvidere kan en bruger tildeles standard timetype:

Administration > Brugere > Brugere > rediger

Således at når medarbejderen allokeres til et projekt, vil de figurere til denne pris under fanen projektteamog når de registrerer timer på projektet vil deres timetype indgå i projektøkonomien.

OBS! Det er muligt at ændre og tilpasse medarbejdernes kost- og salgspris fra projekt til projekt.


Opret timetype

Administration > Typer > Timetyper

Her kan du se hvilke typer, der allerede er oprettet, og hvilken kost- og salgspris de er oprettet med. Disse kan du redigere ved at klikke på blyanten.

Klik på “Opret ny” for at oprette din egen timetype.

Giv typen et navn og indtast salgs- og kostpris på typen, samt et unikt varenummer (vi anbefaler, at du bruger varenummer 100 og opefter).

Tryk på Gem

OBS! Redigering af en timetype tager effekt bagudrettet på budgettet af de opgaver, hvor typen er tilvalgt.

OBS! Hvis en timetype er i brug, er det ikke muligt at slette den.


Projekttype

Projekttyper bruges til at kategorisere projektet og kan bruges som filter i diverse oversigter og rapporter.

Administration > Typer > Projekttyper

Her kan du se hvilke projekttyper, der allerede er oprettet, disse kan redigeres ved at klikke på blyanten – eller slette ved at trykke på krydset. 

OBS! Hvis en projekttype er i brug, er det ikke muligt at slette den.

Giv typen et navn på Dansk, som minimum, og lad status være Aktiv, hvis typen skal kunne registreres.

Tryk på Gem


Kundetype

Kundetyper bruges til at kategorisere kunderne i kundekartoteket.

Administration > Typer > Kundetyper

Her kan du se hvilke typer, der allerede er oprettet, og redigere disse, ved at klikke på blyanten – eller slette ved at trykke på krydset.

Klik på “Opret ny” for at oprette en ny kundetype. Giv typen et navn, og afkryds om den har en standardværdi.

Tryk på Gem


Udlægstype

Udlægstyper anvendes, når medarbejderne skal registrere et udlæg. Udlægstyper er de typer, du vælger imellem, når du registrerer et udlæg via app’en eller browseren.

Det er også dem du vælger imellem, når du tilføjer en budgetlinje til dit projektbudget under fanen Budget, når du redigerer et projekt.

Du finder udlægstyperne via brugermenuen:

Administration > Typer > Udlægstyper

Her kan du se hvilke udlægstyper, der allerede er oprettet, disse kan du redigere ved at klikke på blyanten – eller slette ved at trykke på krydset.

Klik på “Opret ny” for at oprette en ny udlægstype.

Giv udlægstypen et navn, indtast hvilken enhed (f.eks. valuta) udlæggene skal regnes i, indtast hvor meget en enhed koster og giv udlægget et varenummer (vi anbefaler at anvende varenummer 300 og opefter).

OBS! Anvender du valuta i enhed, så vil pris pr. enhed altid skulle være 1, da du i realiteten indtaster antal når du opretter et udlæg.

Hvis ud ønsker, at medarbejderen skal tilføje en kommentar, når der oprettes et udlæg, kan du afkrydse tvungen kommentar, samt indtaste en beskrivelse af, hvad kommentaren skal indeholde af information.

Du kan indtaste et forudfyldt beløb, hvis udlægget altid er af samme værdi, men dette har kun effekt, hvis du samtidig sætter kryds i vis i ugeseddel, da det er her du får beløbet vist.

Bemærk, at pris pr. enhed stadig skal være 1, hvis der bruges valuta i enhed.


Leverandørtype

Leverandørtyper bruges til at kategorisere leverandørerne. Hvis du anvender registrering af leverandørfakturaer, skal der være oprettet leverandørtyper, og leverandørerne skal have tildelt en eller flere typer.

Du finder leverandørtyperne via brugermenuen:

Administration > Typer > Leverandørtyper

Her kan du se, hvilke typer der allerede er oprettet. Du kan redigere disse ved at klikke på blyanten – eller slette ved at trykke på krydset.

Klik “Opret ny” for at oprette en ny leverandørtype. Giv typen et navn og sæt status til aktiv.

Tryk på Gem.


Medarbejdertype

Medarbejdertyper tildeles de enkelte brugere, via menupunkterne:

Administration > Brugere > Opret bruger
Administration > Brugere > Brugere > rediger

Medarbejdertyper anvendes til at differentiere medarbejderne, fx ved udtræk af rapporter eller ved integration til et lønsystem.

Du finder og opretter medarbejdertyper via menupunktet:

Administration > Typer > Medarbejdertyper

Her kan du redigere navnet og oprette nye typer – og slette ved at trykke på skraldespanden.