Kunder og leverandører

Opret leverandør og leverandørtype

Opret leverandør

Det kan være hensigtsmæssigt at have et leverandørregister i EazyProject, særligt hvis man benytter sig af at registrere leverandørudlæg/fakturaer på sine projekter.

Gå i Brugermenu > Kunder & crm > Opret leverandører / Vis leverandører.

Her kan alle leverandører oprettes. 

OBS! Det er ikke nødvendigt at udfylde alle felter, for at leverandørfunktionen kan benyttes.

Det er vigtigt, at hver leverandør får tilknyttet én eller flere leverandørtyper.

Opret leverandørtype

En leverandørtype er en ydelsestype der knyttes til den enkelte leverandør og hver leverandør kan have mange forskellige typer.

En type kan være Print, Frokost, Ingeniør, Arkitekt eller andet. Typen benyttes til på tværs af leverandører og projekter at kunne identificere de ydelser som kommer udefra på et projekt.

Gå i Administration > Typer > Opret leverandørtype / Vis leverandørtype.