Projektstyring

Sådan bruger du kanban tavlen

Kanban kortet er et visuelt værktøj, hvor du selv tilføjer processer og opgaver.
Herved bliver det nemt for dig at optimere og måle på din virksomhedens arbejdsprocesser.

Du kan tilgå Kanban tavlen via:

Brugermenu > Projekter > Kanban


Opret Kanban tavle

Du opretter en ny tavle ved at trykke på +, her vælger du tavle navn, tavle type og ansvarlig, herefter trykker du Gem & luk. Der eksisterer 3 typer af Kanban tavler:

Opret ny
Du opretter selv kolonner og kort

Kopier tavle uden kort
Her kan du kopiere strukturen (kolonner) fra en eksisterende Kanban tavle – kort kopieres ikke.

Kopier tavle med kort
Tavle og kolonner kopieres.
Slettede kort, kolonne arkiv, kommentarer og kort-log kopieres ikke.


Opret kolonner

Når du har gemt tavlen, bliver det muligt at tilføje og oprette kolonner.

Når du har oprettet dine kolonner trykker du Gem & luk, herefter er Kanban tavlen oprettet.


Opret kort

Du kan ved at klikke på kolonnerne oprette kort.

Når du opretter kort skal du indtaste kortnavn, ansvarlig og vælge, hvilken kolonne kortet skal figurere på. Du kan også tildele kortet en farve.

Tryk Gem

Det bliver nu muligt at tilføje kommentarer, samt at tidsregistrere.

Hvis du ønsker at du eller dine medarbejdere skal tidsregistrere, skal du trykke på Jeg ønsker at tidsregistrere på disse kort.
Herefter skal du vælge og/eller oprette:

  1. Kunde
  2. Projekt
  3. Opgave
  4. Ressourcer (Medarbejdere)

Tryk Gem & Luk


Slet kort

Hvis du ønsker at slette et kort, sker dette ved at åbne kortet og trykke Slet kort.
Slettede kort, kan gendannes ved at klikke på blyant-ikonet ved tavlens navn og herefter trykke Slettede kort.
Her kan du se de slettede kort og trykke gendan, hvorefter kortet igen vil figurere på tavlen.


Deadline

Enhver deadline der pr dags dato eller er overskredet, markeres med rød tekst i kanbantavlen.


Kommentarer

Du kan tilføje kommentarer til et kort ved at trykke på det. Når der tilføjes en kommentar, bliver den kortansvarlige informeret. Du kan også give besked til andre ved at klikke vælg andre modtagere.

Kommentarer kan oprettes på hvert kort og fremgår kronologisk på kortet.


Backlog og Arkiv

Alle tavler indeholder altid to kolonner, heraf en backlog og et arkiv.
Heri kan kort skjules og gemmes til senere.
De to kolonner er klappet sammen, så kortene ikke er synlige. Hvis kortene ønskes sønlige, trykker du blot på kolonnen, hvorefter kolonnen åbnes og indholdet vises.


Filtre

Filtre (tragten) lokaliseres øverst til højre.
Her kan du vælge mellem 3 filtre:

Vis kun mine kort – ansvarlig, viser kun kort du er ansvarlig for.

Vis kun mine kort – allokeret, viser kun kort du er allokeret til (tidsregistrering).

Vis på tværs af tavler, viser alle tavler du har adgang til.

  • Kort du er ansvarlig for fremhæves med sort markering.
  • Eksisterende kort kan redigeres
  • Du kommer direkte til en tavle, ved at trykke på tavlenavnet


Log tavle

Til venstre for søgeikonet, fremgår log. Ved at trykke på denne vises de seneste log-beskeder på tværs af alle tavlens kort.


Søgning

Til venstre for filtrene (tragten) findes en søgefunktion (forstørrelsesglas).
Denne funktion muliggør det at søge på tværs af tavler.
Der kan søges efter kortnavn, kort beskrivelse, kort ansvarlig og kort kommentarer.