Rapporter

Opgaveliste

Opgavelisten er en rapport, som giver en detaljeret dagsoversigt over de projekter/opgaver, som de enkelte medarbejdere er planlagt til at udføre. Ved hjælp af de forskellige filtre, er det muligt at få den visning, man ønsker.

Indstillinger:

 • Vis opgaveliste for – En eller alle brugere

 • Startdato – I hvilken periode ønskes rapporten vist fra

 • Visning – Måned eller uge

 • Vis antal – Antal måneder eller uger rapporten skal vises for

 • Projektfilter – Et eller alle projekter

 • Opgavefilter – En eller alle opgaver

 • Afdelingsfilter – En eller alle afdelinger

 • Projekttypefilter – En eller alle projekttyper

 • Projektgruppe – En eller alle projektgrupper

 • Opgavestatus – En eller alle opgave statusser

 • Vis planlagte timer (flueben) – Vis timer planlagt på medarbejder og opgave i Kalender og/eller Planlægning. Timerne vises i dagsfeltet for opgaven.*

 • Vis Gantt (Flueben) – Markering med blå farve af perioden på opgaven

 • Sortering – vælg hvilken kolonne der skal sorteres efter.

 • Knappen Vis Rapport viser de data, som er valgt i forhold til  filtre og flueben

 • I selve rapporten er det muligt at klikke på projektnavnet og dermed komme tilbage til projektformularen, hvor projektet kan rettes til. Ved opgavenavnet er der en informationsboks, som giver samme opgavedetaljer, som kan findes i ugesedlen.

* I forbindelse med Vis planlagte timer er der følgende præmisser:

Hvis timerne er planlagt på ugebasis i Planlægning, beregnes de som en gennemsnitsværdi pr. dag. Hvis der f.eks er planlagt 20 timer på en uge, fordeles de med 20/5 = 4 timer pr. dag. Er timerne planlagt i kalenderen eller i Planlægning på dagsvisning, vises de konkrete dagsplanlægninger.

Opgavens planlagte start og slutdato er bestemmende for, om de planlagte timer vises. Hvis der er planlagte timer udenfor opgavens periode, vises de ikke.