Rapporter

Projektportefølje 1

Ved at anvende projektportefølje 1, kan du opnå et hurtigt status-overblik på portføljen af projekter, dette vha. forskellige filtrerings muligheder.

Du kan tilgå rapporten via:

Rapporter & Værktøjer > se fanen Ledelse > Projektportefølje 1

Filtre

I rapporten har du adgang til forskellige filtre, hvorved du kan afgrænse, hvilke(n) data der vises.

Filtret Projektleder, giver dig et overblik over projekter allokeret til en bestemt projektleder.  

Ved at anvende Projektstatus og -type kan du få vist forskellige typer af projekter, samt få et overblik over fx alle virksomhedens planlagte projekter.

Filtrene Afdeling og Kunde, muliggør det at afgrænse søgningen yderligere.

Medarbejdertype

Under overskriften medarbejdertype kan du ligeledes vælge forskellige filtre.

Ved at afkrydse Vis favoritter kan du manuelt udvælge de projekter, du ønsker en visning af.
Hvis du vil have vist projekterne som favoritter, skal du blot markere stjernen ud for projektnavnet.

Sætter du flueben i Vis kost- og salgspris tilføjes kolonnerne, heraf:

  • Kostpris, beregnes pba. timetypens kostpris på de registrerede timer.
  • Salgspris, beregnes pba. timetypens salgspris på de registrerede timer.

Dækningsbidrag beregnes som Salgspris minus Kostpris

Sættes der flueben i Vis opgavedetaljer, vises rapporten på opgaveniveau i stedet og herved kan fremdriften på de enkelte opgaver følges nøje.