Rapporter

Projektportefølje 3

Projektportefølje 3 er sat sådan op, at du efter ønske kan følge status på ønskede projekter.

Du kan tilgå rapporten via:

Rapporter & Værktøjer > se fanen Ledelse > Projektportefølje 3

Tilpasning

Du kan vha. filtrene tidsreg. fra og tidsreg. til tilpasse, hvilken periode du vil se projektetstatus for. Hvis du ikke vælger én periode, vil du se en status for alle tidsregistreringer, der er foretaget på projekterne.

Du kan ligeledes vha. filtrene sortere efter Kunde, Projektleder, Projektstatus og Projekttype.

Du kan også afkrydse kørsel og udlæg, hvorefter disse udgifter vil blive medregnet i forbrug/Kr kolonnen.

I Projektportefølje 3 vises:

  • Projekt
  • Kunde
  • Projektleder
  • Projektstatus
  • Budget/kr., summen af timebudgetter på opgaverne.
  • Forbrug/kr., udregnes som salgspris * timer registreret, samt kørsel og udlæg.
  • Budgetfremgang, procentvis indikation af forbrug i forhold til budget.

NB! Via knappen tilpas (yderst til højre), kan du individuelt tilpasse visningen af kolonnen budgetfremgang.