Rapporter

Rapport 55

Rapport 55 kaldes også opfølgning detaljeret og giver et samlet overblik over tidsregistreringer på projekterne, samt registreringernes kost- og salgspris.

Du kan tilgå rapporten via:

Rapporter & værktøjer > se fanen Projektleder > Rapport 55

OBS! Rapport 55 beror på tidsstempling og herved kan du kun se, hvad der er registreret af dine brugere.

Tilpasning

I toppen af rapporten har du adgang til forskellige filtre og tilpasningsmuligheder.

Ved hjælp af datofiltret kan du definere, hvilket tidsrum du vil se registreringer fra.
Heraf står slutdato pr. default til d.d. og startdato, står pr. default til én måned tidligere.
Heraf kan du ændre i disse og tilpasse dit overblik.

Du kan ligeledes sortere ud fra projektgruppe, projektnavn, medarbejder, projekttype, afdeling og projektnummer.
Herved kan du begrænse din søgning, eller vælge at få vist data fra samtlige projekter.

Under projektnavn og medarbejder kan du afkrydse vis kun aktive, herved vises kun data fra projekter og medarbejder, med status aktiv.

Til højre for vis rapport, kan du skjule hhv. kost- og salgspris samt summen.
Herved får du kun vist de registrerede timer på opgaverne.