Rapporter

Ret tidsstempel

Hvis der skal ændres i kost- og salgspris, med tilbagevirkende kraft, for medarbejdernes registrerede timer, kan dette gøres via ret tidsstempel.

Du kan tilgå rapporten via:

(Brugermenu) > Rapporter & Værktøjer > se fanen Administrative > Ret tidsstempel

I rapporten kan du se medarbejdernes registreringer, heraf hvilken kost- og salgspris registreringerne er allokeret til – disse kan du ændre med bagudrettet virkning.

OBS! Ændringerne virker ikke fremadvirkende, men kun for de registreringer, der vises i rapporten.

Filtre

Ved hjælp af filtrene, kan du filtrere din søgning, så du kun får vist de registreringer som du ønsker at ændre.

Du kan filtrere på start- og slutdato, projektgruppe, opgave, fakturanummer, medarbejder, projekter og afdeling.

Hvis du sætter kryds ud for log, kan du se, om der tidligere er foretaget ændringer samt hvilke, på de registreringer der bliver vist i rapporten.

Ændring af kost- og salgspris

Når du vil redigere i kost- og salgsprisen, gøres dette ved at:

  1. Indstil filtrene efter din ønskede visning.
  2. Tryk på søgning.
  3. Udfyld kost- og/eller salgspris øverst til højre.
  4. Tryk på Ændre for viste.
  5. I rapporten vil de samme registreringer fremgå, men med de valgte ændringer.

INFO! Hvis du har spørgsmål til rapport eller problemer med at tilgå den, kan du kontakte vores support.