Rapporter

Skyldig ferie og overtid

Hvis du ønsker et overblik over, hvilken skyldig ferie og overtid der ligger på medarbejderne, kan du anvende rapporten skyldig ferie og overtid.

Du kan tilgå rapporten via:

Rapporter & værktøjer > se fanen Administrative > Skyldig ferie og overtid

I rapporten vælger du selv, hvilke fraværstyper du vil have vist medarbejdernes saldi for.
Du kan ligeledes tilføje en faktor, som medarbejdernes timeløn bliver gangen med, efter et givent antal overarbejdstimer.

Du vælger selv, hvilken dato du vil se status for, via status pr. dato
Du kan ligeledes sortere på brugerstatus, medarbejdertyper og afdelinger.

Hvis medarbejderen har en løn timepris, vil det ligeledes fremgå, hvad overarbejdet svarer til i medarbejderløn.

Løn timepris

Hvis du ønsker at få et overblik over, hvad medarbejdernes skyldige ferie og overarbejde svarer til i kr./øre, skal du tildele medarbejderen en løn timepris.

Du finder og indtaster denne værdi via:

Administration > Brugere > Vis brugere > Tryk rediger > gå til fanen Personlige data

Her kan du indtaste en løn timepris, der svarer til medarbejderens udbetalte timeløn.
Når denne er indtastet, kan du via rapporten skyldig ferie og overtid se, hvad der skal udbetales til medarbejderne i kr./øre.

OBS! Hvis du ikke har feltet løn timepris til rådighed, kan du kontakte vores support.

Udbetaling af overarbejde

Hvis overarbejdet skal udbetales med en bestemt faktor efter en vis størrelse, fx faktor 1,5 efter 150 timers overarbejde, kan dette beregnes i rapporten, ved at trykke på tandhjulet øverst til højre.

Her indsætter du, ud for den relevante medarbejdertype en faktor og en udbetalings-start.
Heraf du skriver faktor 1,5 og udbetaling 150, vil alle overarbejdstimer efter 150 blive gangen med en faktor 1,5 – således vil overarbejdstimerne t.o.m. 150 have faktor 1.