Rapporter

Stor timerapport

Rapporten Stor timerapport giver et overblik over alle registrerede timer, og kan sættes op, så den bliver tilpasset den enkelte brugers behov.

Rapporter & værktøjer > se fane Projektleder > Stor timerapport

Filtre
Der er mulighed for at filtrere på de kolonner, der er valgt under personlig opsætning. Der kan vælges at søge på en eller flere værdier.

Gruppering
Rapporten kan grupperes på en eller flere kolonner, og hvis du har valgt mindst 2 grupperinger, kan rapporten også vises med subtotaler.

Sortering
Her kan du vælge den eller de kolonner, som Stor timerapport skal være sorteret på, når du klikker på Vis rapport. Når rapporten er hentet, kan du altid ændre sorteringen, ved at klikke på kolonneoverskrifterne.
Tip: Du kan sortere på flere kolonner, hvis du holder Shift knappen nede og klikker på de ønskede overskrifter.

Personlig opsætning
Under personlig opsætning kan du vælge hvilke kolonner, der skal vises i rapporten og som filtre. Desuden kan du også ændre rækkefølgen på kolonnerne i rapporten ved at klikke på pilene til høre for kolonnenavnet.

Gemte rapporter
Rapporten med navnet “Stor timerapport” er standard rapporten og i denne rapport bliver valgte filtre, grupperinger og sortering altid gemt, når der klikkes på Vis rapport.

Har man en rapport, som man ønsker at gemme, gøres det på følgende måde:

Klik > Gemte rapporter > Opret ny fra listen >Angiv et navn til den rapport du vil gemme og Gem

Herefter gemmes rapporten, hvorefter den vises på skærmen.

Hvis du senere retter i filtrene på rapporten, og ønsker at overskrive den gemte rapport, kan du gemme rapporten ved at:

Klik > Gemte rapporter > Skriv det ønskede navn under Rediger > Gem

Hvis du ikke længere har brug for rapporten kan du slette den ved at:

Klik > Gemte rapporter > Ikonet med en skraldespand > OK i dialogboksen for at bekræfte sletningen