Administration

Afrunding af tidsregistreringer

Tidsregistreringer kan indstilles til at blive rundet af.
Dette kan, eksempelvis, anvendes i cases, hvor kunder betaler pr. påbegyndt kvarter, halve time osv. og/eller til at indføre en minimumgrænse for registreringer.
Du indstiller dette via:

Administration > Diverse > Systemopsætning > se: afrunding af tidsregistreringer

Her kan du vælge om afrunding skal gælde for ingen, alle eller indstilles på medarbejdertype.
Hvorefter du bliver præsenteret for forskellige felter, der definerer, hvorledes afrundingen skal foretages af systemet.

Afrundingsregler
Afrundingen kan runde op, ned eller af mod nærmeste minuttal.
Hvis der vælges af- eller nedrunding kan en tidsregistrering ende på 0 minutter.
I så fald gemmes den stadig, men med 0 som værdi, så historik og brugerkommentar bevares.