Administration

GDPR i EazyProject

Anonymisering af brugere

Fjerne persondata fra EazyProject
Hvis du vil slette data på en stoppet medarbejder fra EazyProject, så kan det gøres via:

Administration > Brugere > Brugere > tryk på blyanten ud for medarbejdernavnet

Gå i fanen Personlige data og tryk på knappen Anonymiser bruger. Når dette er bekræftet, vil brugeren ikke længere kunne identificeres, men timer registreret af brugeren forbliver i systemet.

Automatisk anonymisering af brugere og kunder

I har mulighed for at sætte en regel op, som automatisk anonymiserer brugere et givent antal dage efter, brugeren er blevet afsluttet. Denne regel sletter oplysninger på en afsluttet bruger og ændrer navn samt initialer til det ønskede.

På samme måde kan I sætte en regel op, der automatisk anonymiserer kunder et givent antal dage efter, kunden er afsluttet.

Læs mere i denne guide til regelopsætning.