Administration

Regelopsætning

I EazyProject har du mulighed for at oprette forskellige regler, der sender beskeder ud til brugerne om fx manglende godkendelse af ugesedlen.
Du finder funktionen regelopsætning via:

Administration > Diverse > Regelopsætning

Du opretter en regel, ved at trykke Opret ny regel.
Der eksisterer to typer af regler i EazyProject – beskedregler og systemregler.

Systemregler
Disse regler, sender ikke beskeder ud til brugerne, men udfører i stedet en specifik opgave – dette kan fx være at indsætte fravær for de brugere, der er sygemeldt.

Beskedregler
Disse regler sender beskeder og/eller mails ud til brugerne. Ved oprettelse af reglerne, kan du vælge, hvilken gruppe af brugere, der skal modtage beskeden – dette kan fx være nærmeste leder, afdelingsleder, projektmedlemmer osv.

Beskrivelse af regler

Systemregler

 • Anonymiser brugere efter afslutning, denne regel sletter brugeroplysninger på en afsluttet bruger og ændrer navn samt initialer til det ønskede.
 • Auto leder godkende dage, de dage der er godkendt af brugerne i ugesedlen, bliver automatisk ledergodkendt. Det er kun d.d. og bagudrettede registreringer, der automatisk kan blive ledergodkendt.
 • Auto opret fravær, herved oprettes der automatisk en tidsregistrering på sygdomsopgaven i ugesedlen – hvis brugeren er sygemeldt.
  Via Administration > Systemopsætning > Rollespecifik, kan der vælges en rolle, der kan oprette sygemeldinger for andre brugere. Det er ligeledes her, du vælger den opgave, der automatisk, registreres sygdom på.

Beskedregler

 • Fraværsopfølgning, der sendes en besked til nærmeste leder, hvis der er oprettet ferie/fravær, der ikke er godkendt.
 • Godkendelse ugeseddel, når brugeren ikke har godkendt ugesedlen, kan der sendes en påmindelse til brugeren eller nærmeste leder om manglende godkendelse. Reglen sender kun en påmindelse om de seneste 9 uger.
 • Opfølgning opgaver, her sendes en besked til interessenter for et projekt, når en opgave i projektet når en vis procentsats ift. forbrugt timebudget.
 • Opfølgning projekter, reglen sender besked til interessenter for et projekt, når projektet er det valgte antal dage fra projektafslutning.
 • Sammenhængende fravær, denne regel undersøger, om der er registreret sygdom hos en bruger, i en sammenhængende periode. Hvis antallet af sygedage overskrider x antal dage, sendes der en besked og/eller mail til enten brugeren, nærmesteleder eller afdelingslederen.
 • ToDo, hvis der er oprettet Todo’s/aktiviteter på en kunde, kan du få en besked dagen før opgaven skal udføres, på selve dagen eller en ugerapport over overskredne Todo’s.
 • Ugeseddel mangler ledergodkendelse, der sendes her en besked til nærmeste leder, hvis brugeren ikke har godkendt ugesedlen – reglen sender kun beskeder om de seneste 10 uger.