Administration

Håndtering af kost- og salgspris


I løbet af projekterne og medarbejdernes tid, kan der forekomme ændringer i kost- og salgspriser.

Fx kan der være behov for at ændre medarbejdernes kostpris, med tilbagevirkende kraft, det kan ligeledes være nødvendigt at ændre kost- og salgspris for bestemte registreringer og så kan det være nødvendigt at opdatere medarbejdernes kost- og salgspris for enkelte projekter.

Du kan anvende EazyProject til at håndtere disse ændringer, hvilket gennemgås i nedenstående.

Heraf vil vi gennemgå:


Oprettelse af timetyper

Medarbejderne kan tildeles en timetype, hvilket defineres af en kost- og salgspris.
Kost- og salgspris fra timetypen vil pr. default bliver overført, når medarbejderne allokeres til et projekt – priserne kan tilpasses på det enkelte projekt.

Du opretter timetyperne via:

Administration > Typer (> Opret ny)

Her skal du ud for timetype navngive timetypen, samt indsætte salgspris og kostpris for timetypen.

Du kan også vælge en valid fra dato, denne sættes typisk til d.d., hvis du ønsker at den skal være gældende tilbage i tiden, skal timetypen først tildeles til medarbejderen, før valid pr. dato kan ændres – dette beskrives i nedenstående.

Du skal også tildele timetypen et varenummer, hvilket anvendes når timerne skal faktureres.

Før at timetypen fremgår og kan tildeles den enkelte bruger, skal den have status aktiv.

Tryk Gem

OBS! Timetyper kan IKKE gøres valid til efter d.d., hvis du skal anvende timetypen efter d.d., kan du tildele timetypen status pause og ændre til aktiv, når timetypen skal anvendes.


Tildel timetyper til medarbejderne

Timetyper skal tildeles enkeltvis til brugerne, dette gøres via:

Administration > Brugere > Brugere > Tryk rediger under brugeren

Her kan du under stamdata-fanen tildele en standard timetype til brugeren.

Denne timetype vil automatisk fremgå, når medarbejderne allokeres til et projekt.

Du kan altid tilpasse denne timetype på det enkelte projekt.


Rediger timetyper

Hvis du ønsker at redigere timetyperne, gøres dette via:

Administration > Typer

Her kan du ved at trykke på blyanten ud for den gældende type, redigere navn, kost- og salgspris og valid fra dato, for timetypen.

Ændring af timetyper og hvordan dette påvirker projekterne, gennemgås i det efterfølgende.


Ændring af kostpriser med tilbagevirkende kraft

Hvis medarbejdernes timepris skal ændres tilbage i tiden – for medarbejderens allokerede projekter – kan dette gøres på den enkelte timetype – gå til:

Administration > Typer (> klik på blyanten ud for den timetype, der skal ændres)

Her kan du vælge at ændre valid fra dato.
Når denne ændres, vil det ændre kostpriserne, for de projekterne som medarbejderne er allokeret på – dette med tilbagevirkende kraft.

Der er KUN kostpriserne der ændres på projekterne, herved vil salgsprisen forblive den samme og ændres heller ikke tilbage i tiden.

Hvis du opretter en ny timetype og vil have at denne skal virke med tilbagevirkende kraft, skal timetypen først tildeles til medarbejderen, før du ændrer valid fra dato – herved:

  • Opret en timetype
  • Tildel til medarbejderen
  • Rediger “valid fra dato”

Ændring af registrerede kost- og salgspriser
Hvis du ønsker at ændre udvalgte kost- og salgspris tilbage i tiden, kan dette gøres via ret tidsstempel – dette gennemgås i det efterfølgende.

Opdater prisen for enkelte projekter
Hvis du ønsker at ændre kost- og salgspris for enkelte projekter, kan dette gøres via funktionen opdater projektmedlemspriser – dette gennemgås i det efterfølgende.


Ret tidsstempel

Når medarbejderne registrerer tid, allokeres medarbejderens kost- og salgspris til registreringen.
Hvis du ønsker at rette enkelte registreringer, så de går ind med en anden kost- og/eller salgspris, gøres dette vha. rapporten ret tidsstempel.

Gå til:

Rapporter & værktøjer > Administrative > Ret tidsstempel

Her kan du fremfinde de registreringer, som du ønsker at ændre, vha. de forskellige filtre.

Tryk Søgning

Her får du vist en liste over de forskellige registreringer, samt hvilken kost- og salgspris der er registreret.

Hvis du har afkrydset log, får du vist en oversigt over, hvilke eventuelle ændringer der er foretaget på registreringerne.

For at ændre de viste registreringer, indtaster du blot en kost- og/eller salgspris, hvorefter du trykker ændre for viste.

Når du trykker ændre for viste, ændres ALLE registreringer der er vist, hvis enkelte registreringer ikke skal ændres, kan du anvende filtrene til at afgrænse.

OBS! Ret tidsstempel, retter kun kost- og/eller salgspris før d.d., det slår IKKE igennem ved registreringer efter d.d.


Opdater projektmedlemspriser

Hvis du ønsker at ændre medarbejdernes projektpriser – med fremadvirkende kraft – for udvalgte eller samtlige projekter, gøres dette via:

Administration > Diverse > Opdater projektmedlemspriser

Her får du vist en oversigt over, hvilke projekter medarbejderen er registreret på samt, hvilke kost- og salgspriser der er registreret.

Hvis du vil opdatere samtlige kost- og salgspriser, indtaster du den nye kost- og/eller salgspris i toppen og trykker opdater.

Hvis du kun til ændre enkelte, skriver du den nye kost- og/eller salgspris ud for det givende projekt og trykker ret oplysninger, nederst på siden.

OBS! Når du anvender opdater projektmedlemspriser, rettes disse fra d.d. og gælder IKKE med tilbagevirkende kraft.