Administration

Sådan virker rollestyring

Navigationen i EazyProject er bygget op om roller.
Rollerne definerer, hvilke adgange brugerne har i systemet.


Du kan oprette alle de roller I ønsker og tildele til brugerne – herved sikrer du dig, at brugerne kun har adgang til de funktioner, der er relevante.

Tildel roller
Når du opretter en bruger, skal du tildele denne minimum én rolle – dette gøres i stamdata-fanen.
Brugeren kan ikke se, hvilken rolle der er blevet tildelt.
Du kan tildele flere roller til samme bruger, her vil brugeren have adgang til summen af rollerne.

Opret en rolle

Du opretter og redigerer roller via:

Administration > Roller > Vis roller/Opret rolle

Når du opretter en bruger, tildeler du først rollen et navn og evt. en beskrivelse – dette for at du har et overblik over, hvad de forskellige roller indebærer.

Roller defineres ved at afkrydse, hvad brugeren/rollen skal have adgang til – de punkter der ikke er afkrydset, vil ikke være synlige for brugeren med rollen.

Når du opretter eller redigerer en rolle, skelnes der mellem:

  • Adgange i brugerdelen
  • Adgange til administrationsdelen
  • Adgange WebApp
  • Adgang App
  • Adgang widgets

Tryk Gem

Roller i relation til licenser

Når du opretter roller, vil det øverst til højre fremgå, hvilken licens rollen giver.

Der skelnes mellem to licenser – Bruger og Timeregistrant – hvilke har forskellige priser i systemet.
Når du fjerner og tilføjer krydser, vil licensstatus opdateres imens, så du hele tiden har overblik over dine licenser.