Budgettering

Budgettering i projektformular

Når du opretter et projekt i projektformularen, kan du budgettere vha. budgetfanebladet.
I budgetfanebladet fremgår 3 kolonner, der viser det oprindelige, faktiske og estimerede budget, disse gennemgås i det efterfølgende.

Du finder budgetfanen i projektformularen via:

Brugermenu > Projekter > Opret projekt > vælg fanen “Budget”

Værdierne i budgetfanebladet

I budgetfanebladet fremgår ovenstående rækker, med følgende værdier

 • Omsætning (faktureret), her indtaster du din budgetteret omsætning, i faktisk kolonnen, vil det fremgå, hvad der er omsat for pr. d.d.
 • Direkte omkostning, her kan du tilføje direkte omkostning, heraf leverandørtyper, udlæg og kørsel.
 • Netto omsætning, omsætning (faktureret) minus de direkte omkostninger.
 • Kostpris timer, her indtaster du din budgetteret kostpris for timerne, i faktisk kolonnen, vil kostprisen af medarbejdernes tidsregistrering pr. d.d. fremgå.
 • Dækningsbidrag, nettoomsætning minus kostpris timer
 • Dækningsbidrag %, dækningsbidrag udtrykt i procent
 • Timer, her indtaster du dine budgetteret timer, i faktisk kolonnen vil det fremgå, hvor mange timer der er registreret pr. d.d.
 • Færdighedsgrad, de faktiske registreringer ift. budgetteret timer, udtrykt i procent

Kolonnen budget

Værdierne i kolonnen budget udgør det oprindelige og/eller planlagte budget for projektet.

Du kan indtaste følgende værdier:

 • Omsætning faktureret
 • Direkte omkostninger
 • Kostpris timer
 • Timer

Du kan altid ændre i dit budget, hvis I fx får tilføjet flere midler.

Kolonnen faktisk

Værdierne i kolonnen faktisk er baseret på realiserede registreringer, heraf omkostninger og fakturering.
Denne kolonne opdateres løbende, når der registreres på projektet og viser derfor altid status pr. d.d.

Kolonnen estimat

Værdierne i kolonnen estimat viser som udgangspunkt den højeste værdi af budget og faktisk kolonnen.

Estimat kolonnen er derfor systemets bedste bud på, hvor projektet ender.

Hvis du under fanen bemanding har allokeret timer på medarbejderne, er det totalen af disse, der vil fremgå ud for værdien timer.
Har du ikke allokeret timer, er det den højeste værdi af budgetteret timer eller faktiske.

Hvis du anvender Budget Pro, Planlægning Pro og/eller EAC Budget Pro

Hvis du anvender Budget Pro, er det værdierne herfra der vil fremgå i Budget kolonnen.

Hvis du anvender Planlægning Pro, er det værdierne herfra der vil fremgå i estimat kolonnen.

Hvis du anvender EAC Budget Pro, er det værdierne herfra der vil fremgå i estimat kolonnen.

Hvis du både anvender Planlægning Pro og EAC Budget pro, er det værdierne fra