Fakturering

Gruppering af varelinjer

I EazyProject har I mulighed for at vælge, hvordan varelinjerne på jeres fakturaer skal se ud, og hvilken information I vil have med. Fx om kommentarer fra tidsregistreringer skal vises eller ej, eller om det skal grupperes på opgave eller medarbejder. Det er det, vi kalder gruppering af varelinjer.

Under Administration > Finans > Faktureringsindstillinger

kan du opsætte en standard gruppering af varelinjer på fakturaer for henholdsvis fastpris projekter og medgået tid projekter.

Du kan sammensætte en gruppering af varelinjer for henholdsvis timer, kørsel, udlæg og leverandørfakturaer.

Når du vælger en indstilling, kan du med det samme se i dit preview, hvordan det vil se ud på fakturaen. Previewet ændrer sig altså dynamisk, efterhånden som du ændrer en gruppering eller tilføjer nye grupperinger.

Du kan også opsætte gruppering af varelinjer på kundeniveau og på projektniveau. Det vil man typisk gøre, hvis man ved, at der er særlige ønsker eller krav til, hvilken information der skal være på fakturaerne, og hvor detaljeret den skal være. Gruppering af varelinjer på kunden eller projektet vil altid overstyre standardindstillingen.

Gruppering af varelinjer på projektniveau indstiller du under projektets faktureringsfane.

Gruppering af varelinjer på kundeniveau indstiller du under kundens faktureringsfane.

Uanset hvilke indstillinger du sætter op, så kan du tilsidesætte dem alle på den enkelte faktura, hvis der er behov for det. Det gør du ved at klikke på ”Tilpas varelinjer”, når du har åbnet dit faktureringsgrundlag på fakturakladden. Her kan du foretage din endelige gruppering af varelinjerne.

Læs også:

Den nye lov om tidsregistrering
Ingen tidsregistrering? Her er konsekvenserne
Hvad er 11 timers reglen?