Fakturering

Massefakturering

Massefakturering giver dig mulighed for at generere en stor mængde fakturaer med få klik. Enten som kladder, kladder klar til godkendelse eller som godkendte og låste fakturaer.

Øverst på fakturaoversigten kan du se, hvor mange projekter der har fakturerbare registreringer.

På dashboardet og i projektrummet er det muligt at få samme overblik via en massefakturerings-widget, der kan slås til de to steder. Herfra kan du med et enkelt klik gå direkte til massefaktureringen.

Når du klikker på ”Massefakturering”, kan du vælge en periode og derefter klikke “Søg/opdatér”. Du har mulighed for at filtrere på bl.a. projektnummer, projektnavn, projektleder eller projektstatus.

Derefter får du en liste med de projekter, der har fakturerbare registreringer. Yderst til højre har du kolonnerne ”Beløb” og ”Kladdebeløb”. Den første kolonne angiver det udestående beløb, du kan fakturere på projekter; altså, værdien af de godkendte registreringer. Kolonnen ”Kladdebeløb” vil være udfyldt på de projekter, hvor du allerede har en eller flere fakturakladder liggende. I de tilfælde skal du være opmærksom på, at hvis du opretter en ny fakturakladde eller godkendt faktura via massefakturering, så vil den overskrive den eller de kladder, du allerede havde oprettet.

Når du har valgt de projekter, du vil fakturere, og evt. angivet den ønskede bogføringsdato, klikker du på en af de tre knapper: ”Gem som kladde”, ”Gem som klar til godkendelse” eller ”Godkend og lås”. Derefter bliver dine fakturaer oprettet med den valgte status.

Husk at hvis du ønsker at have muligheden for at redigere i de oprettede fakturaer, skal du enten oprette dem som kladder eller som klar til godkendelse. Vælger du at godkende og lås fakturaen, kan du ikke redigere i dem efterfølgende.

Læs også:

Den nye lov om tidsregistrering
Ingen tidsregistrering? Her er konsekvenserne
Hvad er 11 timers reglen?