Fakturering

Sammenlægning af fakturalinjer

I har mulighed for at sammenlægge varelinjer på en faktura. Når I vælger ”Sammenlæg varelinjer” på en varelinje, kan I vælge, hvilke der skal sammenlægges. Hvis priserne på linjerne er forskellige, fx ved varierende timepriser, vil den højeste pris gælde ved sammenlægningen.

Denne funktion kan benyttes til at fastholde timernes tilknytning til fakturaen samtidig med, at I kan foretage en nedskrivning. Dvs. fx 2 + 3 timer sammenlagt kan laves om til 1 time, mens de sidste 4 timer stadig vil være låst til fakturaen.

Klik på en varelinje og vælg “Sammenlæg varelinjer”.

Sæt herefter flueben ved de varelinjer, du ønsker at lægge sammen, og klik på “Sammenlæg varelinjer”.

Læs også:

Den nye lov om tidsregistrering
Ingen tidsregistrering? Her er konsekvenserne
Hvad er 11 timers reglen?