Integration

Guide til Dataløn integration

NB! Dataløn integrationen er et tilkøb og er ikke inkluderet i jeres EazyProject licenser.

Opsætning

For at kunne sætte jeres integration op skal I først logge ind i jeres Dataløn løsning for at finde jeres unikke kode, det såkaldte Refresh Token.

I Dataløn går I til

Opsætning > Integration til andre systemer

Find EazyProject og klik på Administrer.

I vinduet, der åbner, skal I kopiere den lange kode i det grønne felt (Refresh Token). Husk også at notere jeres Arbejdsgiver ID, der er det 8-cifrede tal ud for virksomhedsnavnet.

Gå tilbage til jeres EazyProject løsning for at opsætte integrationen under

Administration > Integrationer > Visma Dataløn (Indstillinger)

Under fanebladet Opsætning skal I indsætte det lange Refresh Token fra Dataløn. I feltet Arbejdsgiver ID indtaster I jeres Dataløn aftalenummer. Sæt flueben i “Brug produktionsmiljø” og klik Gem. Der er nu mulighed for at sende data fra EazyProject til Dataløn.

Under fanebladet Udtrækstyper vælger I, hvilke data I vil have med i jeres lønkørsel (Fravær – fastansatte, Fravær i timer – fastansatte, Udvalgte opgaver, Udlæg, Timer – timelønnede, kørsel og udbetaling af overtid). Klik Gem.

Under fanebladet Konfigurer specifikke opgaver kan I indtaste eventuelle særlige opgaver, I måtte have, der skal med i udtrækket. I indtaster opgaverne med tilhørende lønkoder én ad gangen og klikker Gem. Hvis der er registreret tid på de indtastede opgaver, vil de så komme med i udtrækket.

I forhold til fravær for fastansatte, så skal I indtaste den tilhørende Dataløn lønkode på de opgaver på jeres interne fraværsprojekt, fx ferie og feriefridage, hvor I ønsker data overført.

For at I kan gøre dette, skal I have slået det dertilhørende felt til hos vores Support (via telefon 53 54 55 65, support.dk@bjornlunden.com eller via chatfunktionen i nederste højre hjørne på vores hjemmeside). Efter indtastning får I feltet fjernet igen ved at kontakte Support.

Før jeres første lønkørsel skal I desuden markere på de enkelte medarbejdertyper, hvorvidt de er fastansatte eller timelønnede. Det gør I under

Administration > Typer > Medarbejdertyper

Første lønkørsel

Når I skal køre jeres første løn, går I igen til Administration > Integrationer > Visma Dataløn (Indstillinger) og vælger fanebladet Klargør og overfør.

Indtast perioden med en fra- og til-dato og eventuelt en reference-tekst, der vil fremgå på den pågældende kørsel i Dataløn.

Når I herefter klikker på Forbered kladde, vil I kunne se, om kladden er uden fejl og mangler i data. Ved første lønkørsel kan der især være fejl i lønnumrene. En fejlmeddelelse vil fortælle dig, hvad der skal rettes til. Du kan tjekke, om du har rettet fejlen korrekt ved at klikke på Forbered kladde igen.

Når alle fejlene er rettet, og kladden dermed er god nok, kan I klikke på Send. Kladden med de valgte data fra EazyProject vil så blive sendt til Dataløn og kan eventuelt tilpasses her.

NB! Vær opmærksom på, at intet forhindrer, at man kører overførsler over sammen periode flere gange. I vil dog altid kunne få et overblik over jeres overførselshistorik i Visma Dataløn.

Læs også:

Den nye lov om tidsregistrering
Ingen tidsregistrering? Her er konsekvenserne
Hvad er 11 timers reglen?