Kom i gang

Kunde- og leverandørkartotek

Det giver værdi at oprette kunder og leverandører i EazyProject, da det letter både oprettelse af projekter, registrering af leverandørfakturaer og fakturering, samt bidrager med overblik og historik.

Kunder

Du finder kundekartoteket under menupunktet:  

Brugermenu > Kunder & crm > Kunder

Når du skal oprette en ny kunde, foregår det under menupunktet:

Brugermenu > Kunder & crm > Opret kunde

Når du opretter en kunde, skal du først udfylde de relevante stamdata, hvorefter du trykker gem/opdater

Herefter, kan der tilføjes yderligere stamdata omkring kunden, relateret til:

  • Kontakter, kundens kontaktperson(er)
  • Fakturering, faktureringsdata specifik for kunden
  • Kundelogin, muliggør at kunden kan logge ind i EazyProject og se virksomhedens timeforbrug, projektfiler og/eller Gantt Pro
  • Serviceplan, her kan du beskrive og oprette en serviceplan for kunden

Hvis du ønsker at opdatere eller redigere en kunde, foregår det via:

Brugermenu > Kunder & crm > Kunder

Herefter kan du ved at trykke på blyanten redigere og opdatere kundens oplysninger

Leverandører

Du finder leverandørkartoteket under:

Brugermenu > Kunder & crm > Vis leverandører

Når du opretter leverandører, skal de have tilknyttet en eller flere leverandørtyper, for at du kan registrere en leverandørfaktura. Da du både skal vælge leverandør og leverandørtype i registreringen.

Du opretter leverandørtyper under menupunktet:

Administration > Typer > Leverandørtype

Når du har oprettet leverandørtyper, opretter du selve leverandøren via menupunktet:

Brugermenu > Kunder & crm > Opret leverandør