Projektstyring

Salg/drift på opgaver

Det er muligt at definere, hvorvidt en opgave er drift eller salg. På selve projektet vælger du en standard, som alle opgaver, du opretter på projektet, vil overtage. Herefter kan du på den enkelte opgave fravige denne standard.

Et typisk projekt vil primært bestå af driftsopgaver, men der kan ofte ligge salgsopgaver forud for projektets start. Med denne mulighed for kategorisering af opgaverne vil det være muligt at oprette projektet og registrere tid på salgsopgaverne, før kunden har købt jeres ydelse/produkt. Samtidig giver det mulighed for at få overblik over projektets økonomi baseret udelukkende på driftsopgaverne alene eller totalt inklusive salgsopgaverne.

Hvis en opgave sættes til ”Salg”, får man desuden mulighed for at foretage en pipeline-vurdering. Man kan her vurdere, hvor stor sandsynligheden er for et succesfuldt salg af opgaven.

Når ”Drift/Total” featuren er slået til, vil I ved anvendelse have mulighed for at vælge imellem disse to økonomiske visninger følgende steder i EazyProject:

  • På stamdata-fanen på projektet
  • På budgetfanen på projektet
  • I den udvidede igangværende rapport
  • I Planlægning (som tilvalgskolonne under de personlige indstillinger)
  • EAC

Hvis I planlægger på salgsprojekterne, vil planlægningen IKKE være påvirket af pipeline-vurderingen. Uanset pipeline-vurderingens procentsats vil eventuel planlægning på projektet altid gælde 100 %.

Denne feature er ikke slået til som standard. Hvis I ønsker den slået til på jeres løsning, kan I kontakte vores Support på telefon +45 53 54 55 65 eller support.dk@bjornlunden.com.

Læs også:

Den nye lov om tidsregistrering
Ingen tidsregistrering? Her er konsekvenserne
Hvad er 11 timers reglen?