Rapporter

Fakturerbar tid – alle

I rapporten ”Fakturerbar tid – alle” kan I få et overblik over medarbejdernes fakturerbare tid.

For at I kan bruge rapporten, skal I aktivt anvende projekttyper på jeres projekter. I kan definere jeres projekttyper under Administration >> Typer >> Projekttyper, hvorefter de skal kobles på det enkelte projekt på projektformularen (under Stamdata).

Desuden skal I under tandhjulet i øverste højre hjørne af rapporten (”Opsætning af projekttyper”) have valgt, hvilke projekttyper der skal beregnes som henholdsvis fakturerbar tid, ikke-fakturerbar tid eller fravær. I kan også helt fravælge en eller flere projekttyper, der ikke skal medregnes. Dette skal kun sættes op én gang og vil gælde for alle med adgang til rapporten.

Derudover kan I under ”Fakturerbar tid designer” definere succeskriteriet for jeres virksomhed; ved hvilken procentsats går skellet mellem en tilfredsstillende og en utilfredsstillende faktureringsgrad.

Når I har defineret opsætningen og succeskriteriet, kan I vælge en periode ved hjælp af startdato- og slutdato-felterne. I kan også vælge, om I vil se den ikke-fakturerbare tid i timer og/eller procent.

Klik derefter på ”Vis rapport” for at se jeres tal for den valgte periode.

Den fakturerbare tid vil blive beregnet ud fra medarbejderens netto normtid i perioden.

Læs også:

Den nye lov om tidsregistrering
Ingen tidsregistrering? Her er konsekvenserne
Hvad er 11 timers reglen?