Tidsregistrering

Komme/gå registrering


I ugesedlen (Timer, km & udlæg > Ugeseddel) kan brugerne registrere komme/gå tider – afhængigt af om det er aktiveret i systemet.

Her indtaster brugeren klokkeslet for det tidsrum de har arbejdet i.

Tryk Luk & opdater.

Herefter bliver det muligt at tilføje nye klokkeslet samt tilføje en kommentar til registreringen.
Der kommer ligeledes en boks relateret til frokost, hvor medarbejderen kan indtaste længden af frokostpausen samt om det skal fratrækkes i komme/gå registreringen.


Aktiver komme/gå

Komme/gå registrering aktiveres via:

Administration > Diverse > Systemopsætning > Komme/gå

Her kan du afkrydse at komme/gå kan vælges på en bruger, samt om frokost skal være afkrydset default. Hvis frokost er afkrydset, vil der automatisk blive trukket 0,5 timer fra brugerens komme/gå registrering.

Tryk Gem/opdater

Når komme/gå er aktiveret, skal det vælges på brugeren, dette gøres via:

Administration > Brugere > Brugere/Opret bruger

Her kan du under benyt komme/gå registrering i stamdata-fanen vælge, hvilken type komme/gå registrering brugeren skal have adgang til.


Komme/gå opsætning

Der eksisterer tre typer af komme/gå registreringer:

  • Komme/gå
  • Lommeregner
  • 1:1

Komme-gå

I denne version, anvendes komme/gå registreringen til at beregne brugerens flex.
Dagstotalen bliver udelukkende beregnet ud fra komme/gå registreringerne, og brugeren skal – modsat almindelige tidsregistreringer – ikke fordele timerne ud på diverse opgaver.
Hvis brugeren registrerer på andre opgaver end komme/gå, medregnes tidsforbruget ikke i brugerens dagstotal.

Lommeregner

Ud fra komme/gå registreringen, udregner systemet, hvor mange timer brugeren har arbejdet. Brugeren skal efterfølgende fordele timerne på de opgaver, der er blevet udført. Hertil vil det i toppen af ugesedlen fremgå, hvor mange timer der skal fordeles.
Brugerens dagstotal og flex beregnes i denne version udelukkende pba. tidsregistreringerne i opgaverne.
Det er muligt at godkendte ugesedlen, uden at alle timerne er fordelt.

1:1

Denne version er egentlig magen til Lommeregner. Dog skal brugeren fordele det nøjagtige antal timer, førend dagen og ugen kan godkendes.