Tidsregistrering

Sygemelding

Opsætning af Sygemelding-funktionen i EazyProject

Som administrator kan du definere, hvilken opgave der skal registreres sygdom på, samt hvilken rolle der kan oprette en sygemelding for andre brugere. Det gør du via:

Administration > Diverse > Systemopsætning > Rollespecifik

Denne funktion findes i fanebladet Rollespecifik og skal oprettes af en administrator.

VIGTIGT! Før I kan anvende Sygemelding-funktionen, skal en administrator sætte en regel op, der sikrer, at brugerens dagsnorm bliver indsat automatisk på sygdomsopgaven i ugesedlen, indtil brugeren raskmelder sig.

Gå til Administration > Diverse > Regelopsætning

Klik på “Opret ny regel” og udfyld med navn, påmindelsestype samt det klokkeslæt, hvor dagsnormen skal indsættes på den sygemeldte brugers ugeseddel.

Opret sygemelding

I systemet kan brugerne oprette en sygemelding via:

Timer, km & udlæg > Fraværende bruger

Når brugeren er sygemeldt, vil brugeren blive spurgt om de ønsker at raskmelde sig, når de logger ind i systemet igen.

Når brugeren har svaret på beskeden (ja eller nej), vil brugeren fortsat kunne arbejde i EazyProject.