Blog

Forståelse af 120-dages reglen for medarbejders sygdom

Har du at gøre med en medarbejder, der har været syg i en længere periode? Det kan være forvirrende at vide, hvad man skal gøre som arbejdsgiver. I denne artikel kan du lære om 120 dages reglen, en afgørende retningslinje for håndtering af sådanne situationer.

120-dages reglen beregner de i alt 120 sygedage, der hjælper arbejdsgivere med at træffe informerede beslutninger om langvarig medarbejders sygdom og beskæftigelsesstatus. Forstå opsigelsen af 120 dages reglen, som du kan indføre i din funktionærs ansættelseskontrakt.

Denne mulighed giver mulighed for en kortere opsigelsesfrist, hvilket giver klarhed og enkelhed i svære tider. Læs videre for at udforske de væsentlige detaljer om 120 dages reglen og hvordan du dygtigt anvender det i din kontekst, og sikrer, at du håndterer sådanne følsomme situationer effektivt og retfærdigt.

Hvad er 120-dages reglen?

120 dages reglen er afgørende for arbejdsgivere og funktionærer. Hvis en funktionær er syg i mere end 120 dage inden for en 12-måneders periode, giver denne regel arbejdsgivere mulighed for at opsige ansættelsen med en reduceret opsigelsesfrist på blot en måned.

Det er afgørende at bemærke, at 120 dages reglen  kun er gældende, hvis det er udtrykkeligt skriftligt aftalt inden for medarbejderens kontrakt. 120-dages reglen anvendes ikke automatisk og kræver gensidig aftale.

Nøjagtig beregning af 120 sygedage er afgørende for begge parter for at sikre retfærdighed og overholdelse af de aftalte vilkår og betingelser. Ligesom registrering af tid er vigtig for projektledelse, og værktøjer som f.eks det her kan være gavnligt. Sørg for at inkludere denne klausul i kontrakter for at opretholde klare og ligetil ansættelses- og opsigelsesprocesser.

Læs også: Work-life balance: Mestrer balancen mellem arbejde og privatliv

120-dages reglen gælder

120 dages reglen kan kun anvendes, hvis det er udtrykkeligt skriftligt aftalt i ansættelseskontrakten. Denne regel er udelukkende tilgængelig for private arbejdsgivere, der beskæftiger funktionærer. Skulle denne situation opstå, vil opsigelsen give fuldmagt til at udstede en skriftlig opsigelse. Den skal afsones, mens medarbejderen er sygemeldt, med en afkortet opsigelsesfrist på en måned.

120 sygedage beregningen nulstilles ikke ved tilbagevenden til arbejde. Reglen træder dog først i kraft igen ved næste sygemelding. Sørg for, at alle aftaler og opsigelser overholder disse skitserede betingelser for smidig, lovlig behandling.

For yderligere indsigt i reglerne relateret til beskæftigelse og sygefravær, kan du udforske mere information i vores artikel om 60-dages reglen.

120-dages kriterierne

Ansættelseskontrakten skal under ansættelsesvilkår skriftligt skitsere denne regel for gyldighed uanset tjenestemandsloven. 120 dages reglen præciserer, at medarbejdere fortsat skal være syge på opsigelsestidspunktet med 1 måneds varsel. 

Opsigelsesvarsler er først gyldige efter en 120 sygedage beregningsperiode, ikke på den 120. dag, hvilket sikrer retfærdighed og klarhed i ansættelsesforholdet. Overholdelse er afgørende for både arbejdsgiver og medarbejder.

Beregningstrin

Først skal du forstå forskellige typer af sygdom: fuldtidssygdom og deltidssygdom. Overvej også diskrimination og arbejdsskader. For præcise 120 sygedage beregninger, er det vigtigt at kategorisere hver sag korrekt. Overhold opsigelsen ved at holde en overskuelig, organiseret optælling af sygedage.

Ud over disse trin er det vigtigt at holde sig ajour med andre relevante regler og retningslinjer. Gør dig for eksempel bekendt med forskellige arbejdsstyrkeregler som f.eks 48-timers reglen som du kan læse mere om her.

Dette sikrer retfærdighed og gennemsigtighed der varetager både arbejdsgiverens og medarbejderens rettigheder og pligter. Hold dig informeret og præcis i dine beregninger og dokumentation.

Læs også: Afspadsering og overarbejde

Fuldtidssygdom

120 dages reglen er afgørende for håndtering af fuldtidssygdom inden for EazyProject. Hvis en funktionær melder sig fuldtidssygemeldt, skal 120-dages reglen beregnes alle dage, inklusive helligdage og weekender. Dette gælder kun, når en medarbejder er syg hele dagen på begge sider af en fridag.

For eksempel tælles hele weekenden, hvis en medarbejder er syg hele dagen mandag og fredag.

Derimod er weekenden udelukket, hvis sygdom kun anmeldes en af disse dage. Det er afgørende for arbejdsgiverne at forstå og anvende 120 sygedage beregninger i disse scenarier, sikre overholdelse af retningslinjer og problemfri drift af processer.

Deltidssygdom

Forståelse af 120 dages reglen er afgørende for at håndtere deltidssygdom. Tæl fravær i timer, ikke dage, og omregn disse til hele dage. Denne metode sikrer, at kun faktisk fravær tages i betragtning.

Højesteret dikterer ingen skøn for fravær på fridage ved deltidssygdom. Følg denne fremgangsmåde: tæl fravær strengt på nuværende arbejdsdage i timer. Overhold disse direktiver for at undgå forkert anvendelse af opsigelsen 120 dages regel. Hold dig orienteret og sørg for en retfærdig og præcis håndtering af deltidssyge inden for rammerne af 120 dages reglen. Overholdelse af disse regler sikrer både arbejdsgiver- og arbejdstagerrettigheder.

Undgå diskrimination

120 dages reglen omfatter forskelsbehandlingsloven. Det er afgørende for arbejdsgiverne at forstå dette aspekt. Hvis din medarbejder har et handicap, skal deres handicaprelaterede sygefravær ikke medregnes i 120-dages regelberegning. 

Dette er en fast holdning til at forhindre forskelsbehandling af personer med handicap. Vær opmærksom på: Der er en undtagelse, hvis du som arbejdsgiver ikke var bekendt med eller ikke burde have været opmærksom på handicappet. I sådanne tilfælde er du ikke forpligtet til at foretage tilpasninger, og opretholde anvendelsen af 120-dages regel.

Arbejdsskade

Alle sygedage, også i forbindelse med en arbejdsskade, skal medregnes ved opgørelse af fravær. Arbejdsgiverne har ret til at medregne disse sygedage i beregningen.

Nøgle undtagelser

Ved anvendelse af 120 dages reglen, vær opmærksom på specifikke undtagelser, der påvirker beregningen. Sygdom på grund af handicap er ikke inkluderet i overensstemmelse med antidiskriminationspolitikker. Kun timer med delvis sygdom tælles med, ikke hele dage. Graviditetsrelateret sygdom er også undtaget fra 120-dages reglen.

Men husk: mens reglen er en værdifuld rettesnor (ligesom 11 timers reglen), træder den ikke i kraft selv med mere end 120 dages sygdom under disse omstændigheder. Forstå disse nuancer for nøjagtig anvendelse af 120-dages reglen. Husk, at dette ikke erstatter specifik juridisk rådgivning. Kontakt en juridisk professionel for omfattende vejledning.

Rollestyring EazyProject

Læs også:

Hvad er 48-timers reglen?
Den nye lov om tidsregistrering
Hvad er 11 timers reglen?