Kundeinformation - opdatering af EazyProject

Vi introducerer en række nye features og en ny, central og mere visuel måde at arbejde med projektrum på

Kære Kunde.

Jeres EazyProject løsning står over for en større opdatering – i tekniske termer går I fra det, vi kalder version 5 til version 6. I den nye version introducerer vi bl.a. en række nye features, et nyt faktureringsmodul og en ny, central og mere visuel måde at arbejde med projektrum på, der giver projektlederen bedre navigationsmuligheder og mulighed for et lettilgængeligt, visuelt overblik over økonomien.

Nyt faktureringsmodul

Vores gamle faktureringsmodul er efter 15 års tro tjeneste blevet erstattet med et nyt og forbedret faktureringsmodul. Centrum for det er fakturaoversigten, hvor I nemt får overblik over alle jeres fakturaer og deres status. Herfra kan I med få klik oprette en faktura på baggrund af de godkendte registreringer på projektet – og sikre, at I får alle de ønskede registreringer med (dvs. information omkring ikke-godkendte registreringer og varsel ved udeladte registreringer pga. filtre).

Vi introducerer også den nye statusværdi “Klar til godkendelse”, så hvis I har flere til at oprette fakturaer, kan de bruge denne statusværdi til at signalere, at deres oprettede fakturakladde er klar til godkendelse. For de af jer, der arbejder med e-faktura og FIK numre, så er dette nu også muligt i EazyProject.

Sidst, men absolut ikke mindst, bliver det nu også muligt at massefakturere, dvs. oprette en lang række fakturakladder eller godkendte fakturaer med få klik. Massefakturering er en meget efterspurgt feature og et stort kundeønske, som vi er glade for at kunne imødekomme – så faktureringen i jeres virksomhed kan blive nemmere og mindre tidskrævende.

 

Hvad er et projektrum?

Projektrummet har tidligere heddet projektgruppe i EazyProject. Det er en måde at samle samhørende projekter på, der fx er en blanding af fastpris og medgået tid projekter, så man bl.a. kan få et overblik over den samlede økonomi. Projektrummet er projektlederens cockpit, hvorfra han eller hun kan have overblik over og styre sine projekter.

 

 

I projektrummet kan den enkelte projektleder slå forskellige widgets til (visuelle visninger af data i systemet), og projektlederen kan vælge at se data for et enkelt projekt, flere eller alle projekter i projektrummet.

Derudover er der adgang til et værktøjsbælte, der indeholder genveje til værktøjer i EazyProject, hvor der automatisk vil være filtreret på projektrummets projekter. Eksempelvis kan man gå direkte til projekternes planlægning i Planlægning Pro eller tidsplanerne i Gantt Pro – og tilbage igen. Hensigten med de nye navigationsmuligheder er at gøre det nemmere og hurtigere for projektlederen at bevæge sig rundt imellem og styre sine projekter.

 

 

Når I opretter et nyt projekt, vil der automatisk blive oprettet et tilhørende projektrum – medmindre I opretter projektet inde fra et eksisterende projektrum, hvorved det automatisk vil blive koble op på dette.

I finder jeres projektrum under ”Projekter” >> ”Projektliste”, hvor I kan slå projektrumsvisningen til i øverste højre hjørne.

Vær opmærksom på, at projektrummet som udgangspunkt er slået fra. Hvis I ønsker at arbejde med projektrum, kan I slå det til via Administration >> Diverse >> Systemopsætning (nederst).

 

Hvad hvis vi ikke vil arbejde med projektrum?

Hvis I ikke vil arbejde med projektrum, så fortsætter I bare med at arbejde med projekter, som I plejer. Projektrummet er som nævnt ovenfor slået fra som standard.

I tidligere versioner har flere menupunkter ledt brugeren til projektlisten. Fremover vil der være ét menupunkt:  ”Projekter” >> ”Projektliste”.

 

Hvad er ellers nyt?

Udover det nye projektrum med de beskrevne tilhørende features inkluderer den opdaterede version af EazyProject bl.a. følgende:

 

Hvor og hvordan kan vi få mere information?

Du kan finde en introduktion til projektrummet og dets features her.

Du kan få et overblik over de nye features, der måtte være relevante for dig her.

Vi vil løbende invitere til webinarer, hvor du og dine kolleger kan få en nærmere gennemgang af projektrummet og de nye features. Der vil naturligvis være muligt at stille spørgsmål og få afklaret, hvordan I får størst udbytte af de nye muligheder.