Kort om nye features i version 6

Få overblik over de nye features, og hvilke der er relevante for jer

Særligt for jer, der arbejder med både Gantt Pro og Planlægning Pro

 • Et nyt printmodul i Gantt Pro giver flere spændende opsætningsmuligheder, så I bedre kan tilpasse printet af tidsplanen til jeres behov.

 

 • Der er nu mulighed for at slå automatisk synkronisering mellem Gantt Pro og Planlægning Pro til i jeres løsning. Det betyder, at hvis du rykker en opgaves start- eller slutdato eller forkorter opgavens varighed i Gantt Pro eller i projektformularen, så rykkes/forkortes planlægningen tilsvarende i Planlægning Pro. På samme måde vil ændringer i længden af en planlægning i Planlægning Pro også afspejle sig i projektets tidsplan i Gantt Pro.

 

I slår funktionen til i jeres løsning under Administration >> Diverse >> Systemopsætning.

VIGTIGT: Hvis I har oprettet underopgaver til opgaver eller underopgaver i Gantt Pro, så er det kun ændringer i tidsplanen på det nederste niveau, der bliver opdateret i Planlægning Pro’s planlægninger.

 

Særligt for jer, der arbejder med Planlægning Pro

 • Ny medarbejdervisning, der samler alle tre niveauer – projekt, opgave og medarbejder – i en og samme række. Dermed får du samme overblik og brugeroplevelse, som når du benytter en kalender.

 

 • To nye kolonner, der kan tilvælges i de personlige indstillinger:
  • ”Vis Honorar/omsætning” viser jeres honorar vs. hvor meget I har omsat for pt.
  • ”Timer – Historisk EAC og aktuelt registrerede” viser de historiske timer fra den seneste periode i EAC, der er oprettet, vs. det aktuelle antal registrerede timer.

 

 • Ny planlægningstype ”Budget periode”: ”Budget periode” fordeler timebudgettet bliver fordelt ligeligt på medarbejderen over opgavens levetid – ligesom planlægningstypen ”Budget i alt fordelt over tid”. Forskellen i den nye planlægningstype er, at hvis medarbejderen ikke registrerer tid på en opgave, vil de planlagte timer blive skubbet foran. Det vil med andre ord sige, at medarbejderen skal arbejde 100 timer på opgaven i de sidste godt 2 uger, hvilket vil afspejle sig i ressourcebelastningen. Hvis medarbejderen slet ikke registrerer nogle timer i løbet af måneden, vil timerne helt bortfalde.

 

 • Ændring i automatisk planlægning: ”Budget Periode” vil erstatte ”Budget i alt fordelt over tid” i automatisk planlægning. Dvs. hvis du sætter et timebudget på en medarbejder på en opgave på bemandingsfanen, når du opretter projektet, bliver timerne automatisk planlagt ud over opgavens varighed med ”Budget Periode” som planlægningstype.

 

Særligt for jer, der vil have et lettilgængeligt overblik over igangværende arbejde på projekt- eller projektrumsniveau

 • Vi introducerer et nyt projektrum, der samler samhørende projekter. Projektrummet giver jer mulighed for at styre økonomien og planlægningen på de enkelte projekter separat, men samtidig også have et lettilgængeligt overblik over den samlede økonomi via visuelle widgets. Projektrummet er tænkt som projektlederens cockpit; ét sted, hvor han eller hun har alt, der er nødvendigt for at kunne styre og arbejde med alle områder af sine projekter.

 

 • To nye rapporter: ”Projektstatus” og ”Udvidet igangværende arbejde”. Begge er tilgængelige under menupunktet ”Rapporter & Værktøjer”; Udvidet igangværende arbejde kan desuden tilgås fra projektrummet.

 

Særligt for jer, der arbejder med EAC Budget Pro

Der er tilføjet nogle nye linjer i EAC Budget Pro, som kan ses øverst i budgettet: Honorar, Samlet honorar og Faktureret.

 • Honorar: Honoraret bliver lavet som en opsummering af honoraret på de opgaver, der ligger.
 • Samlet honorar: Det samlede honorar dækker både honoraret samt evt. andre fakturerbare omkostninger såsom udlæg og kørsel etc. Disse andre fakturerbare omkostninger vil også kunne ses på opgaveniveau.
 • Faktureret: Denne linje opsummerer, hvad der er blevet faktureret til dato + hvad man forventer at fakturere fremadrettet.

 

Andre nye features i EAC Budget Pro:

 • Når I kører Fast pris, kan I enten have et budget på projekt- eller opgaveniveau.

 

Særligt for jer, der ønsker at få et overblik over projektøkonomien inkl. salgsarbejdet

 • Det er nu mulighed at definere, hvorvidt en opgave er drift eller salg. Hvis man vælger det, giver det mulighed for at få overblik over projektets økonomi baseret udelukkende på driftsopgaverne alene eller totalt inklusive salgsopgaverne (”Drift/Total”).

 

 • Når denne feature er slået til, kan I vælge økonomiske visninger af enten ”Drift” eller ”Total” følgende steder i EazyProject:
  • På stamdata-fanen på projektet
  • På budgetfanen på projektet
  • I den nye udvidede igangværende rapport
  • I Planlægning Pro (som tilvalgskolonne under de personlige indstillinger)
  • EAC Budget Pro
 • Denne feature er ikke slået til som standard. Hvis I ønsker den slået til på jeres løsning, kan I kontakte vores Support.

 

Særligt for jer, der fakturerer i EazyProject

 • Et nyt faktureringsmodul – som dog vil være velkendt for de af jer, der allerede er blevet opdateret til dette.

 

 • Blandt de nye muligheder og ændringer i faktureringsmodulet er:
  • Visuel, letoverskuelig fakturaoversigt med bl.a. status på jeres fakturaer
  • Mulighed for at gemme fakturaer med ny statusværdi: “Klar til godkendelse”
  • Mulighed for massefakturering og fakturering af afsluttede projekter
  • Mulighed for at arbejde med e-faktura og FIK numre
  • En faktura skal altid være tilknyttet et projekt, og registreringerne skal være godkendt for at kunne faktureres.
  • Hjælp til at få alle registreringer med – via informationsboks og mulighed for at se ikke-godkendte registreringer